Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2019 РОКУ


Изображение 1
26-04-2019

Чистий результат банку у розмірі 440 млн грн – хороший показник за перший квартал 2019 року, попри невизначеність макроекономічної ситуації, що призводить до тиску на обсяги торгівлі та звуження процентного спреду     

«Фінансовий результат Креді Агріколь Банку за перший квартал 2019 року після оподаткування склав 440 млн грн. Такий результат підтверджує ефективність бізнес-моделі банку та відображає послідовність реалізації стратегії банку. Чистий банківський дохід значно збільшився (+14% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року). Висока стійкість чистого банківського доходу характеризує здатність Креді Агріколь Банку диверсифікувати джерела своїх доходів, а також збільшити обсяги кредитування української економіки», – коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, Фінансовий директор Креді Агріколь Банку.   

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на 27% або 5,3 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якість кредитного портфеля залишається на високому рівні, хоча кредитні резерви зросли на 11% або 0,2 млрд грн порівняно з кінцем березня 2018 року. Коефіцієнт проблемних кредитів банку є одним із найнижчих серед банків в Україні. На кінець першого кварталу 2019 року коефіцієнт покриття проблемних кредитів залишається зваженим і підтримується на високому рівні 93,6%.  

Портфель депозитів Креді Агріколь Банку на кінець березня 2019 року становив 29,1 млрд грн, що на 16% або 4,0 млрд грн більше, ніж на кінець березня 2018 року. Зростання депозитного портфеля спостерігається у всіх бізнес-лініях, але, головним чином, за рахунок корпоративного портфеля. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок ліквідності в іноземній валюті становить еквівалент 50% депозитів клієнтів на кінець березня 2019 року. Наявний буфер ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах (депозитні сертифікати та ОВДП).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу: коефіцієнт платоспроможності банку (H2) на кінець березня 2019 року становив 18,6%, що вище мінімально необхідного рівня 10%.

Чистий банківський дохід залишається на високому рівні. За результатами першого кварталу 2019 року він склав 903 млн грн, що на 14% або 108 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Банк продемонстрував зростання усіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність бізнес-моделі та відображає послідовну реалізацію стратегії банку.

Операційні витрати банку зросли на 20% або 63 млн грн проти 1 кварталу 2018 року. Витрати на утримання персоналу зросли на 23% внаслідок тиску ринку праці. Зростання інших витрат на 20 млн грн або 15% зумовлені переважно значними інвестиціями у трансформацію банку та його розвиток.

Загалом, незважаючи на контекст, валовий операційний дохід зберігає тенденцію зростання (+9% або 45 млн грн у порівнянні з першим кварталом 2018 року).

Вартість ризику у першому кварталі 2019 року, як і в аналогічний період 2018 року, була позитивною (+14 млн грн у 1 кварталі 2019 року проти +52 млн грн у 1 кварталі 2018 року). Позитивні зміни є результатом активної роботи з проблемними кредитами, зваженої політики управління ризиками, а також ефективної роботи зі стягнення проблемної заборгованості.  

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків і не погіршується за умов тиску на загальні витрати та інвестиції.

Джерело: Креді Агріколь Банк

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела