Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

ВІДМІННІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ


Изображение 1
31-10-2019

Креді Агріколь Банк демонструє позитивну динаміку фінансових показників у 2019 році. Така тенденція підтверджує стабільність та надійність банку.

"2019 – це перший рік нового Середньострокового плану на 2019-2022 роки, і банк підтверджує свою здатність досягти відмінних фінансових показників із чистим результатом понад 1,3 млрд грн за 9 місяців 2019 року. Креді Агріколь Банк є одним із основних джерел фінансування для компаній, особливо міжнародних корпорацій і представників агробізнесу, а також для приватних клієнтів, які прагнуть високої якості обслуговування. Для задоволення потреб наших клієнтів ми продовжуємо інвестувати кошти у вдосконалення наших стандартних і цифрових процесів", - коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на +22% або +4,9 млрд грн порівняно з кінцем грудня 2018 року. Якість кредитного портфеля залишається на високому рівні: коефіцієнт проблемних кредитів банку є одним із найнижчих серед банків в Україні (4,4%), а коефіцієнт покриття проблемних кредитів залишається вкрай зваженим (95,2%).

Депозитний портфель Креді Агріколь Банку на кінець вересня 2019 року склав 29,9 млрд грн, що на +11% або на +2,9 млрд грн більше, ніж на кінець 2018 року, що підтверджує високу оцінку продуктів банку з боку клієнтів. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Наявний запас ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах (депозитні сертифікати та ОВДП).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) становить 16,2%, що вище за мінімально необхідний рівень (10%).

Чистий дохід банку зростає з року в рік (2,7 млрд грн на кінець вересня 2019 року, що на +10% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року). Банк показав зростання всіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність його бізнес-моделі та послідовність реалізації стратегії розвитку банку.

Операційні витрати банку зросли порівняно з 9 місяцями 2018 року переважно за рахунок витрат на утримання персоналу – внаслідок тиску з боку ринку праці. Зростання інших витрат на 71 млн грн або +17% було зумовлено переважно значними інвестиціями у трансформацію банку та його розвиток.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед універсальних банків України і не погіршилося в умовах тиску на загальні витрати та інвестиції.

Загалом, незважаючи на обставини, валовий операційний дохід зберігає тенденцію до зростання (+2% проти 9 місяців 2018 року).

Вартість ризику у 2019 році була позитивною (+129 млн грн за 9 місяців 2019 року проти -36 млн грн за 9 місяців 2018 року). Ці показники є результатом активної роботи з проблемними кредитами, зваженої політики управління ризиками, а також ефективної роботи зі стягнення проблемної заборгованості.

Чистий прибуток за 9 місяців 2019 року склав +1 332 млн грн, що на +12% або 147 млн грн вище, ніж за 9 місяців 2018 року.

Додаток 1
Короткий звіт про фінансовий результат*
(млн грн)

Найменування статті
9M-18
9M-19
9M-19 проти 9M-18
Чистий дохід банку (ЧД)

2 466

2 701

235

2 466

Чистий процентний дохід

1 629

1 787

159

1 629

Чистий комісійний дохід

569

643

73

569

Інший ЧД

268

271

3

268

Адміністративні витрати 

-991

-1 204

-213

-991

Витрати на персонал

-583

-725

-142

-583

Інші витрати

-408

-479

-71

-408

Чистий операційний дохід

1 475

1 497

22

1 475

Вартість ризику

-36

129

165

-36

Прибуток до оподаткування

1 439

1 626

187

1 439

Податки

-254

-294

-40

-254

Чистий прибуток

1 185

1 332

147

1 185

Додаток 2
Короткий балансовий звіт*
(млн грн)

Найменування статті
Гру-18
Вер-19
Вер-19 проти Гру-18
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

8 217

4 703

-3 514

8 217

Кошти в інших банках та НБУ

1 091

2 580

1 489

1 091

Цінні папери та інвестиції

1 000

1 247

247

1 000

Кредити та заборгованість клієнтів

23 953

28 437

4 484

23 953

Кредити, що надані юридичним особам

20 096

23 811

3 715

20 096

Кредити, що надані фізичним особам

3 857

4 626

769

3 857

Резерви

-2 266

-1 887

379

-2 266

Кредити за вирахуванням резервів

21 686

26 549

4 863

21 686

Інші активи

795

978

183

795

Усього активів

32 789

36 057

3 268

32 789

Зобов’язання
Кошти банків

6

10

4

6

Кошти клієнтів

27 054

29 926

2 872

27 054

Депозити юридичних осіб

20 107

23 264

3 157

20 107

Депозити фізичних осіб

6 947

6 662

-285

6 947

Інші зобов’язання

463

684

222

463

Субординований борг

1 065

696

-368

1 065

Усього зобов’язань

28 587

31 316

2 729

28 587

Власний капітал

4 201

4 741

540

4 201

Усього зобов’язань та власного капіталу

32 789

36 057

3 268

32 789

Джерело: Креді Агріколь Банк

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела