Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
03-12-2019

3 грудня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

 • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

 • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

 • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

 • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2019 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2019 року.

1. Ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 9 місяців 2019 року продемонстрували хороші темпи зростання, зокрема:

 • власний капітал Банку виріс на 16,98%;

 • активи збільшились на 9,36%;

 • обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився на 15,88%;

 • зобов'язання показали приріст на 8,30%.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.10.2019

01.01.2019

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Заборгованість перед іншими банками

2 024 388

11,04%

2 021 544

12,05%

0,14%

Кошти юридичних осіб

6 737 105

36,73%

6 157 554

36,71%

9,41%

Кошти фізичних осіб

6 334 011

34,53%

5 797 633

34,57%

9,25%

Зобов'язання всього

15 956 479

87,00%

14 733 571

87,85%

8,30%

Статутний капітал банку

2 248 969

12,26%

2 248 969

13,41%

-

Власний капітал банку:

2 384 409

13,00%

2 038 279

12,15%

16,98%

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 655 908

14,48%

2 157 346

12,86%

23,11%

Заборгованість інших банків

5 110

0,03%

8 436

0,05%

-39,43%

Кредити та аванси клієнтам

11 153 598

60,81%

9 624 870

57,39%

15,88%

Інвестиційні цінні папери

2 957 281

16,12%

3 783 284

22,56%

-21,83%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 173 480

6,40%

974 433

5,81%

20,43%

Інші фінансові активи

195 807

1,07%

49 384

0,29%

296,50%

Активи всього:

18 340 888

100,00%

16 771 850

100,00%

9,36%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку

За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 Банк показав позитивну динаміку усіх трьох ключових складових ресурсної бази: обсяг коштів фізичних осіб виріс на 9,25% або на 536,378 млн. грн., кошти юридичних осіб збільшились на 9,41% або на 579,551 млн. грн., а заборгованість перед іншими банками зросла на 0,14% або на 2,844 млн. грн. Впродовж вказаного періоду в структурі пасивів Банку відбулися наступні зміни: частка коштів фізичних осіб зменшилась на 0,04 п.п. до 34,53%, частка коштів юридичних осіб виросла на 0,02 п.п. і склала 36,73%, а частка заборгованості перед іншими банками скоротилась на 1,01 п.п. до 11,04%.

Протягом перших трьох кварталів 2019 року структура активів АТ «КРЕДОБАНК» зазнала наступних змін:

 • частка кредитів та авансів клієнтам Банку виросла на 3,42 п.п.: з 57,39% до 60,81%;

 • частка інвестиційних цінних паперів знизилась на 6,44 п.п.: з 22,56% до 16,12%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 1,62 п.п.: з 12,86% до 14,48%.

Агентство звертає увагу, що станом на кінець третього кварталу 2019 року портфель інвестиційних цінних паперів Банку складав 2,957 млрд. грн., при цьому більш ніж 99% його обсягу було сформовано за рахунок державних облігацій України.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував високий рівень ділової активності: Банк суттєво наростив ресурсну базу, збільшив власний капітал та обсяг активів. Драйвером росту бізнес-активності Банку залишається кредитування, що позитивно відображається на динаміці його доходів та прибутку.

АТ «КРЕДОБАНК» продовжує активно кредитувати малий і середній бізнес та є учасником багатьох міжнародних, національних й регіональних програм пільгового кредитування та відшкодування відсотків за кредитами малого та середнього бізнесу. Серед них — програма кредитування МСБ за пільговою ставкою з Німецько-Українським фондом, програма пільгового кредитування соціальних підприємств від Western NIS Enterprise Fund, програми компенсацій відсотків та частини кредитів для окремих галузей від Міністерства аграрної політики та регіональні програми відшкодування кредитних відсотків. В листопаді 2019 року був підписаний генеральний договір про співпрацю з виконавчим комітетом Вінницької міської ради, згідно з яким АТ «КРЕДОБАНК» надаватиме пільгові кредити у рамках Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької об'єднаної територіальної громади. Також в рамках ексклюзивного партнерства з реалізації програми JCB Finance АТ«КРЕДОБАНК» профінансував придбання українськими підприємствами сільськогосподарської та будівельної техніки JCB на суму більш ніж 200 млн. грн.

Агентство нагадує, що згідно рішення Правління НБУ від 27.06.2019 р. АТ «КРЕДОБАНК» було визнано одним з системно важливих українських банків, тобто НБУ визнав значну роль Банку в банківській системі України.

2. Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) виріс на 5,48% і склав 1,905 млрд. грн., що 9,5 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн. грн.).

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 905 180

-

1 806 165

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

18,43%

14,85%

16,18%

16,88%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,86%

69,36%

93,52%

70,18%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>90%

-

108,46%

-

93,43%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>90%

-

94,30%

-

56,70%*

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,84%

4,84%

19,83%

3,98%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

120,79%

0,00%

176,23%

0,00%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*дані за нормативом LCRів наведені станом на 01.02.2019

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 знизився на 2,03 п.п.: з 16,88% до 14,85%. Незважаючи на зниження, Н2 Банку на 4,85 п.п. перевищував встановлене регулятором граничне значення, проте був на 3,58 п.п. нижче середнього показника Н2 по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н1 Банку виріс до 1,910 млрд. грн., а Н2 знаходився на рівні 15,18%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчать нормативи Н1 та Н2, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Також Агентство звертає увагу на дані Національного банку України, отримані за результатами оцінки стійкості банків в 2018 році, згідно з якими АТ «КРЕДОБАНК» не має потреби в капіталі в 2019 році.

3. Станом на 01.10.2019 всі три нормативи ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) – на 9,36 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – на 18,46 п.п., а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 4,30 п.п. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 69,55%, LCRвв був на рівні 119,02%, а LCRів становив 95,72%.

Таким чином, значення нормативів ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6, LCRвв та LCRів) свідчили, що Банк продовжував дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, наслідком якої є зростання ключових статей його доходів і прибутку, і яка є виправданою з огляду на масштаби діяльності Банку.

4. За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у розмірі 388,135 млн. грн., що на 2,66% більше прибутку Банку за 9 місяців 2018 року. В аналізованому періоді Банк продемонстрував хороші темпи зростання ключових статей своїх доходів. Так, чистий процентний дохід Банку збільшився на 14,38% і сягнув відмітки в 1,093 млрд. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 10,22% і склав 344,528 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 690 816

1 338 188

352 628

26,35%

Процентні витрати

597 345

382 194

215 151

56,29%

Чистий процентний дохід

1 093 471

955 994

137 477

14,38%

Комісійні доходи

457 076

412 906

44 170

10,70%

Комісійні витрати

112 548

100 323

12 225

12,19%

Чистий комісійний дохід

344 528

312 583

31 945

10,22%

Адміністративні та інші операційні витрати

329 860

324 818

5 042

1,55%

Прибуток / (збиток)

388 135

378 086

10 049

2,66%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» збільшив масштаб своєї діяльності, наростивши обсяг власного капіталу та ресурсної бази, а драйвером росту ділової активності Банку залишалось кредитування. За підсумками перших трьох кварталів 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року АТ «КРЕДОБАНК» збільшив обсяги ключових статей своїх доходів та показав приріст прибутку. Банк продовжив дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю та підтримував хороший рівень достатності регулятивного капіталу, що, за наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє оновити кредитний рейтинг Банку з найвищою оцінкою за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела