Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
17-06-2020

17 червня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою: 

 • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

 • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

 • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

 • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою. 

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-травень 2020 року. 

1. Ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» за підсумками першого кварталу 2020 року продемонстрували наступну динаміку:

 • власний капітал Банку виріс на 5,66%;

 • активи збільшились на 5,21%;

 • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів показав приріст на 2,89%;

 • зобов'язання зросли на 5,14%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.04.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

1 244 827

6,18%

1 612 017

8,42%

-22,78%

Кошти юридичних осіб

8 106 643

40,27%

7 395 349

38,65%

9,62%

Кошти фізичних осіб

7 074 266

35,14%

6 566 196

34,31%

7,74%

Зобов'язання всього

17 399 540

86,43%

16 549 492

86,48%

5,14%

Статутний капітал банку

2 248 969

11,17%

2 248 969

11,75%

-

Власний капітал банку:

2 732 640

13,57%

2 586 285

13,52%

5,66%

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 969 859

14,75%

2 923 310

15,28%

1,59%

Кредити та заборгованість клієнтів

12 021 358

59,71%

11 684 083

61,06%

2,89%

Інвестиційні цінні папери

3 560 740

17,69%

3 072 580

16,06%

15,89%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 202 855

5,97%

1 208 253

6,31%

-0,45%

Інші фінансові активи

144 909

0,72%

70 042

0,37%

106,89%

Активи всього:

20 132 180

100,00%

19 135 777

100,00%

5,21%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку

 АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував хороші темпи приросту обсягу коштів фізичних та юридичних осіб. Так, станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів фізичних осіб виріс на 508,070 млн. грн. або на 7,74%, а кошти юридичних осіб збільшились на 711,294 млн. грн. або на 9,62%. Протягом наведеного періоду в структурі пасивів АТ «КРЕДОБАНК» відбулися наступні зміни: частка коштів фізичних осіб виросла на 0,83 п.п. і склала 35,14%, частка коштів юридичних осіб збільшилась на 1,62 п.п. до 40,27%, а частка коштів банків зменшилась на 2,24 п.п. і склала 6,18%. 

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 структура активів АТ «КРЕДОБАНК» зазнала наступних змін:

 • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 1,35 п.п.: з 61,06% до 59,71%;

 • частка інвестиційних цінних паперів виросла на 1,63 п.п.: з 16,06% до 17,69%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилась на 0,53 п.п.: з 15,28% до 14,75%. 

Агентство акцентує увагу, що станом на 01.04.2020 портфель інвестиційних цінних паперів Банку складав 3,561 млрд. грн., а його обсяг на 99% було сформовано за рахунок державних облігацій України. 

Агентство також підкреслює, що АТ «КРЕДОБАНК» активно кредитує малий і середній бізнес та є учасником багатьох міжнародних, національних й регіональних програм пільгового кредитування та відшкодування відсотків за кредитами малого та середнього бізнесу. Зокрема, Банк розпочав роботу в державній програмі підтримки мікро- та малих підприємств «Доступні кредити 5−7−9%», за якою малий бізнес може отримати кредити під 5%, 7% або 9% річних або ж рефінансувати раніше виданий кредит із повною компенсацією відсотків (відповідна угода з Фондом розвитку підприємництва була підписана 18 травня 2020 року). Крім того, АТ «КРЕДОБАНК» став партнером оновленої програми підтримки малого і середнього бізнесу Києва, розробленої Київською міською державною адміністрацією у співпраці з Фондом розвитку підприємництва. Програма передбачає компенсацію 50% номінальної ставки за кредитами, яка дає змогу київським підприємцям отримати кредит за реальною ставкою від 6,5% річних. 

Таким чином, в першому кварталі 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати хороший рівень ділової активності: Банк наростив обсяг власного капіталу, збільшив кредитний портфель та поповнив ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. 

Агентство нагадує, що згідно рішення Правління НБУ від 27.06.2019 р. АТ «КРЕДОБАНК» було визнано одним з системно важливих українських банків, тобто НБУ визнав значну роль Банку в банківській системі України. 

2. Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 2,11% і склав 2,003 млрд. грн., що більш ніж в 10 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн. грн.). 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.04.2020

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

2 002 582

-

1 961 172

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,29%

15,06%

19,66%

15,33%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

13,01%

12,95%

13,50%

13,42%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,56%

66,92%

94,35%

70,38%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

125,51%

-

110,59%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

110,28%

-

105,46%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,44%

5,11% 

17,61%

4,89%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

112,08%

0,00% 

105,00%

0,00%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

 Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 зменшився на 0,27 п.п. і склав 15,06%, що на 5,06 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 4,23 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України. За вказаний період норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) знизився на 0,47 п.п. і склав 12,95%, що на 5,95 п.п. перевищило встановлену регулятором граничну позначку, і було лише на 0,06 п.п менше середньо-ринкового показника. 

Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.06.2020 Н1 Банку складав 1,964 млрд. грн., Н2 становив 15,30%, а Н3 був на рівні 14,45%. 

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3). 

3. Станом на 01.04.2020 всі три нормативи ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) – на 6,92 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – на 25,51 п.п., а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 10,28 п.п. Крім того, Агентство звертає увагу, що станом на 01.06.2020 Н6 Банку складав 67,27%, LCRвв був на рівні 122,13%, а LCRів становив 110,44%. 

Таким чином, показники нормативів ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6, LCRвв та LCRів) свідчать, що Банк продовжував дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, наслідком якої є зростання обсягу прибутку, і яка була виправданою з огляду на масштаби діяльності Банку та на рівень його зовнішньої підтримки зі сторони акціонера. 

4. За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 135,286 млн. грн., що на 12,04% перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року. Водночас ключові статті доходів Банку показали різноспрямовану динаміку. Так, за вказаний період чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 17,38% і склав 413,869 грн., а чистий комісійний дохід Банку зменшився на 5,30% до 103,676 млн. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За I квартал 2020 року

За I квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

611 109

529 731

81 378

15,36%

Процентні витрати

197 240

177 132

20 108

11,35%

Чистий процентний дохід

413 869

352 599

61 270

17,38%

Комісійні доходи

142 308

145 160

-2 852

-1,96%

Комісійні витрати

38 632

35 678

2 954

8,28%

Чистий комісійний дохід

103 676

109 482

-5 806

-5,30%

Адміністративні та інші операційні витрати

105 664

121 253

-15 589

-12,86%

Прибуток / (збиток)

135 286

120 747

14 539

12,04%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку 

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували позитивну динаміку. Банк наростив обсяг власного капіталу, збільшив кредитний портфель та поповнив ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. За підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 17,38%, а прибуток Банку збільшився на 12,04%. АТ «КРЕДОБАНК» продовжував дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, що було виправдано з огляду на масштаби його діяльності та на рівень зовнішньої підтримки Банку зі сторони акціонера. Станом на початок червня 2020 року Банк був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, що, з урахуванням наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє оновити кредитний рейтинг Банку з найвищою оцінкою за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела