Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA


Изображение 1
05-07-2018

05 липня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

  • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2018 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-травень 2018 року.

1. Станом на 01.04.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. основні балансові показники Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» зменшились на 1,96% до 14,027 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 4,62%: з 7,857 млрд. грн. до 8,22 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом 3 місяців 2018 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте слід звернути увагу на зростання кредитного портфелю Банку та такої ліквідної статті балансу, як «готівкові кошти та їх еквіваленти».

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

           01.04.2018

                                01.01.2018

          Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

1 595 558

11,38%

1585372

11,08%

0,64%

Кошти юридичних осіб

5 242 538

37,38%

5 770 145

40,33%

-9,14%

Кошти фізичних осіб

5 052 096

36,02%

4 872 272

34,05%

3,69%

Зобов'язання всього:

12 421 755

88,56%

12 804 172

89,49%

-2,99%

Статутний капітал банку

2 248 969

16,03%

2 248 969

15,72%

0,00%

Власний капітал банку:

1 604 870

11,44%

1 503 496

10,51%

6,74%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

972 445

6,93%

820 549

5,74%

18,51%

Кошти в інших банках

1 136 586

8,10%

1 344 845

9,40%

-15,49%

Кредити та заборгованість клієнтів

8 219 730

58,60%

7 856 641

54,91%

4,62%

Основні засоби та нематеріальні активи

839 832

5,99%

833 511

5,83%

0,76%

Інші фінансові активи

70 037

0,50%

31 017

0,22%

125,80%

Активи всього:

14 026 625

100,00%

14 307 668

100,00%

-1,96%

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.04.2018р. склав 1,519 млрд. грн. що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть з урахуванням підвищення нормативу до 200 млн. грн. з 11.07.2017 р. Станом на 01.06.2018р. Н1 Банку склав 1,575 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2018 році зводиться до нуля.

Станом на 01.04.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 15,94%, що на 5,94 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 0,55 п.п. менше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.06.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 15,89%, при середньому показнику по банківській системі в 16,34%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці управління регулятивним капіталом.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

                  01.04.2018

                                                                    01.01.2018

по системі, млн. грн.,%

Банк, тис. грн., %

по системі, млн. грн., %

Банк, тис. грн., %

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 519 421

-

1 410 537

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,49%

15,94%

16,10%

15,27%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,95%

23,68%

55,55%

29,30%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

103,11%

46,57%

108,08%

47,62%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,87%

68,80%

98,37%

68,90%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,19%

4,73%

20,29%

5,38%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

184,23%

0,00%

208,31%

0,00%

3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2018 по 01.04.2018 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 29,30% до 23,68%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 47,69% до 46,57%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 98,37% до 92,87%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» на 01.06.2018 року також суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6. Станом на 01.06.2018 року норматив миттєвої ліквідності становив 28,15% норматив поточної ліквідності – 45,89%, а норматив короткострокової ліквідності – 68,69%.

4. Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив всі статті ключових доходів. Так, за перший квартал 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року процентний дохід Банку зріс на 17,89%, чистий процентний дохід – на 18,24%, комісійні доходи – на 28,53%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

І квартал

2018 року

І квартал

2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

412677

350060

62617

17,89%

Чистий процентний дохід

294477

249057

45420

18,24%

Комісійні доходи

127488

99187

28301

28,53%

Процентні витрати

118200

101003

17197

17,03%

Комісійні витрати

33007

17323

15684

90,54%

Адміністративні та інші операційні витрати

239483

190974

48509

25,40%

Прибуток / (збиток)

130168

101414

28754

28,35%

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» перший квартал 2018 року закінчив із прибутком 130,168 млн. грн, що на 28,53% перевищує чистий прибуток за той же період 2017 року.

Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» за перший квартал 2018 року на 28,35% збільшив обсяг чистого прибутку, на 18,24% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку, наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела