Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Мотор Банк»


Изображение 1
26-12-2017

26 грудня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA-. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою  кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2017 року:

1. Згідно звітності за перші три квартали 2017 року, в структурі статті балансу «кошти клієнтів» ПАТ «МОТОР БАНК» продовжують переважати кошти фізичних осіб, незважаючи на зниження. Так, кошти юридичних осіб зросли на 80,32% до 483,492 млн. грн., кошти фізичних осіб скоротились на 33,84% до 511,091 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками 9 місяців 2017 року продемонстрували такі темпи зміни:

  • активи знизились на 6,87%;
  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс більше ніж в 4,45 разів;
  • зобов'язання скоротились на 3,76%;
  • власний капітал збільшився на 78,84%.

В балансі Банку були відсутні такі статті як «кошти банків» та «цінні папери у портфелі на продаж».

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., % 

Показник

01.10.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти юридичних осіб

483 492

37,71%

268 127

22,35%

80,32%

Кошти фізичних осіб

511 091

39,86%

772 516

64,39%

-33,84%

Зобов'язання всього:

1 006 010

78,45%

1 045 324

87,12%

-3,76%

Статутний капітал банку

200 000

15,60%

80 759

6,73%

147,65%

Власний капітал банку:

276 267

21,55%

154 476

12,88%

78,84%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

87 713

6,84%

88 488

7,38%

-0,88%

Кошти в інших банках

232 754

18,15%

774 136

64,52%

-69,93%

Кредити та заборгованість клієнтів

593 572

46,29%

133 243

11,11%

345,48%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

0

0,00%

0

0,00%

-

Цінні папери у портфелі банку на погашення

300 514

23,44%

130 197

10,85%

130,82%

Основні засоби та нематеріальні активи

36 583

2,85%

37 882

3,16%

-3,43%

Інші фінансові активи

355

0,03%

5 588

0,47%

-93,64%

Активи всього:

1 282 277

100%

1 199 801

100%

6,87%

Агентство також звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за 9 місяців 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 35,18 п.п. до 46,29%;
  • частка коштів в інших банках зменшилась до 18,15%;
  • частка грошових коштів та еквівалентів скоротилась на 0,54 п.п. до 6,84%.

Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів ПАТ «МОТОР БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. Значна частка коштів фізичних осіб в активах Банку вказує на спрямованість діяльності Банку саме на населення, а значне зростання обсягів кредитів і заборгованості клієнтів свідчить про нарощення об’ємів бізнесу.

2. Регулятивний капітал ПАТ «МОТОР БАНК» (Н1) за 9 місяців 2017 року збільшився на 66,76% до 275,472 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ в липні 2017 року, в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) виріс з 26,87% до 71,30%, або на 44,43 п.п. Таким чином, Банк підтримував високий запас Н2, який був вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.12.2017 Н1 Банку складав 275,788 млн. грн., а Н2 – 64,36%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2017

01.01.2017

 

по системі

банк

по системі

банк

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

112 653,8

275 472,0

109 653,6

165 191

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

15,27%

71,30%

12,69%

26,87%

 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

53,24%

90,05%

60,79%

103,36%

 

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

105,55%

85,36%

102,14%

98,65%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

97,47%

117,35%

92,09%

107,27%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,49%

11,68%

21,48%

19,17%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

233,41%

22,70%

308,27%

60,22%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

Нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» станом на 01.10.2017 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 13,31 п.п. і склав 71,30%;
  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 13,29 п.п. – до 85,36%;
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 10,08 п.п. і досяг позначки в 117,35%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками перших дев’яти місяців 2017 року була різноспрямованою. Тим не менш, станом на кінець третього кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.12.2017 р. Н4 Банку складав 83,27%, Н5 – 78,50%, Н6 – 116,47%. Всі нормативи ліквідності перевищували граничні значення нормативів, встановлені НБУ. Станом на 01.12.2017 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками 9 місяців 2017 року прибуток склав 2,559 млн. грн., за перше півріччя 2017 року збиток Банку склав 3,401 млн. грн., за перший квартал 2017 року збиток становив 4,196 млн. грн., за перші три квартали 2016 року Банк отримав прибуток у розмірі 29,135 млн. грн. Агентство звертає увагу, що ПАТ «МОТОР БАНК» зміг вийти на прибуткову діяльність, що заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2017 року

За 9 місяців 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

50 386

56 068

-5 682

-10,13%

Чистий процентний дохід

29 723

32 799

-3 076

-9,38%

Комісійні доходи

20 596

20 021

576

2,88%

Процентні витрати

20 663

23 269

-2 606

-11,20%

Комісійні витрати

8 791

18 198

-9 407

-51,69%

Адміністративні та інші операційні витрати

46 359

31 821

14 538

45,69%

Прибуток / (збиток)

2 559

29 135

-26 576

-91,22%

Згідно з таблицею 3, Банк продемонстрував тренд до зниження майже по всім статтям доходів. Виключенням є комісійні доходи, які збільшились на 2,88% до 20,596 млн. грн. Незважаючи на суттєве збільшення адміністративних та інших операційних витрат, Банк продемонстрував прибуткову діяльність.

Таким чином, збільшуючи свій кредитний портфель та пропонуючи нові продукти, Банк розширює свою діяльність та збільшує свою присутність на українському ринку банківських послуг. За підсумками перших трьох кварталів 2017 року Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК».

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела