Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Мотор Банк»


Изображение 1
08-06-2018

07 червня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA-. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2018 року:

1. Згідно звітності Банку за перші три місяці 2018 року, кошти юридичних та фізичних осіб становили 1,13 млрд. грн., що на 7,76% перевищує аналогічний показник за перші три місяці 2017 року. Ключові балансові показники Банку за підсумками першого кварталу 2018 року продемонстрували такі темпи змін:

  • активи збільшились на 7,53%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів знизився на 19,77%;

  • зобов'язання збільшились на 8,81%;

  • власний капітал збільшився на 2,62%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

01.04.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти юридичних та фізичних осіб

1 130 168

78,74%

1 048 824

78,57%

7,76%

Зобов'язання всього:

1 153 380

80,35%

1 060 014

79,41%

8,81%

Статутний капітал банку

200 000

13,93%

200 000

14,98%

0,00%

Власний капітал банку:

282 026

19,65%

274 813

20,59%

2,62%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

173 063

12,06%

63 908

4,79%

170,80%

Кредити та заборгованість банків

349 777

24,37%

98 470

7,38%

255,21%

Кредити та заборгованість клієнтів

530 831

36,98%

661 637

49,57%

-19,77%

Основні засоби та нематеріальні активи

39 926

2,78%

39 438

2,95%

1,24%

Інші активи

95 182

6,63%

25 449

1,91%

274,01%

Активи всього:

1 435 406

100%

1 334 827

100%

7,53%

Агентство також звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за І квартал 2018 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 12,59 п.п. до 36,98%;

  • частка кредитів та заборгованості банків збільшилась до 24,37%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів виросла на 7,27 п.п. до 12,06%.

Агентство вважає, що зростання майже всіх ключових балансових показників ПАТ «МОТОР БАНК» позитивно впливає на діяльність Банку.

2. Регулятивний капітал ПАТ «МОТОР БАНК» (Н1) на 01.04.2018 становив 283,587 млн. грн. та перевищував граничний показник, встановлений НБУ в липні 2017 року в розмірі 200 млн. грн. За перший квартал 2018 року норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) знизився з 79,07% до 53,42%, або на 25,65 п.п. Таким чином, Банк підтримував високий запас Н2, який був вище нормативного значення та середнього показника даного нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Станом на 02.05.2018 Н1 Банку складав 281,957 млн. грн., а Н2 – 58,76%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.04.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

118 991,8

283 587

115 817,6

298 565

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,49%

53,42%

16,10%

79,07%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,95%

112,78%

55,55%

118,98%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

103,11%

90,87%

108,08%

82,16%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,87%

111,17%

98,37%

114,92%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,19%

10,89%

20,29%

10,79%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

184,23%

32,51%

208,31%

33,83%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

Нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» станом на 01.04.2018 в порівнянні з 01.01.2018 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 6,2 п.п. і склав 112,78%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) виріс на 8,71 п.п. до 90,87%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 3,75 п.п. до 111,17%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку на протязі перших трьох місяців 2018 року була різноспрямованою. Тим не менш, станом на кінець першого кварталу 2018 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 02.05.2018 р. Н4 Банку складав 165,98%, Н5 – 116,76%, Н6 – 117,46%. Всі три нормативи ліквідності перевищували граничні значення нормативів, встановлені НБУ. Тобто станом на 02.05.2018 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками перших трьох місяців 2018 року прибуток Банку склав 7,213 млн. грн., за 12 місяців 2017 року – 1,737 млн. грн., за 9 місяців 2017 року прибуток склав 2,559 млн. грн., за перше півріччя 2017 року збиток Банку склав 3,401 млн. грн., за перший квартал 2017 року збиток становив 4,196 млн. грн. Агентство звертає увагу, що ПАТ «МОТОР БАНК» зміг вийти на прибуткову діяльність, що заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За І квартал 2018 року

За І квартал 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

34 829

11 817

23 012

194,74%

Чистий процентний дохід

17 466

5 997

11 469

191,25%

Комісійні доходи

8 226

5 755

2 471

42,94%

Процентні витрати

17 363

5 820

11 543

198,33%

Комісійні витрати

1 536

3 819

-2 283

-59,78%

Адміністративні та інші операційні витрати

15 678

15 299

379

2,48%

Прибуток / (збиток)

7 213

-4 196

11 409

-

Згідно з таблицею 3, Банк в аналізованому періоді продемонстрував зростаючий тренд по всім статтям доходів. Так, процентні доходи збільшились майже в три рази до 34,829 млн. грн., комісійні доходи – на 42,94% до 8,226 млн. грн., а чистий процентний дохід виріс в 2,91 рази до 17,466 млн. грн. Незважаючи на деяке збільшення адміністративних та інших операційних витрат, Банк продемонстрував прибуткову діяльність.

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2018 року Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела