Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Поновлено рейтинги АТ «Мотор Банк»


Изображение 1
25-11-2019

22 листопада 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було поновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рішення про поновлення кредитного рейтингу АТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2019 року.

Ключові балансові показники АТ «МОТОР БАНК» за період з 31.12.2018 по 30.09.2019 продемонстрували наступну динаміку:

  • власний капітал збільшився на 6,34% і склав 329,742 млн. грн.;

  • активи Банку зменшились на 23,29% до 1,087 млрд. грн.;

  • обсяг зобов’язань знизився на 31,59% і склав 757,371 млн. грн.;

  • кошти клієнтів зменшились на 33,97% до 724,151 млн. грн.;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку виріс на 8,41% і склав 733,889 млн. грн.

За підсумками 9 місяців 2019 року в зобов’язаннях АТ «МОТОР БАНК» обсяг коштів фізичних осіб скоротився на 8,06% (з 533,307 млн. грн. до 490,299 млн. грн.), а кошти юридичних осіб зменшились на 58,49% (з 563,313 млн. грн. до 233,852 млн. грн.). Станом на 30.09.2019 в порівнянні з 31.12.2018 в ресурсній базі Банку частка коштів фізичних осіб виросла на 7,47 п.п. і склала 45,10%, а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 18,24 п.п. до 21,51%.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

30.09.2019

31.12.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти клієнтів

724 151

66,61%

1 096 620

77,38%

-33,97%

Кошти юридичних осіб

233 852

21,51%

563 313

39,75%

-58,49%

Кошти фізичних осіб

490 299

45,10%

533 307

37,63%

-8,06%

Зобов’язання всього:

757 371

69,67%

1 107 077

78,12%

-31,59%

Статутний капітал банку

200 000

18,40%

200 000

14,11%

-

Власний капітал всього:

329 742

30,33%

310 086

21,88%

6,34%

Грошові кошти та їх еквіваленти

134 156

12,34%

118 298

8,35%

13,41%

Кредити та заборгованість клієнтів

733 889

67,51%

676 959

47,77%

8,41%

Кошти в інших банках

46 944

4,32%

232 344

16,40%

-79,80%

Цінні папери в портфелі банку до погашення

80 169

7,37%

300 768

21,22%

-73,35%

Основні засоби та нематеріальні активи

56 745

5,22%

54 590

3,85%

3,95%

Інші активи

34 414

3,17%

33 419

2,36%

2,98%

Активи всього:

1 087 113

100,00%

1 417 163

100,00%

-23,29%

Джерело: фінансова звітність Банку

За період з 31.12.2018 по 30.09.2019 структура активів Банку зазнала наступних змін:

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 3,99 п.п.: з 8,35% до 12,34%;

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів збільшилась на 19,74 п.п.: з 47,77% до 67,51%;

  • частка коштів в інших банках зменшилась на 12,08 п.п.: з 16,40% до 4,32%;

  • частка цінних паперів в портфелі Банку до погашення знизилась на 13,85 п.п.: з 21,22% до 7,37%.

Отже, за підсумками 9 місяців 2019 року динаміка ключових балансових показників АТ «МОТОР БАНК» була різноспрямованою, при цьому Банк збільшив обсяг власного капіталу та наростив кредитний портфель, що дозволило йому згенерувати досить вагомий обсяг прибутку.

2. За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 регулятивний капітал АТ «МОТОР БАНК» (Н1) зменшився на 11,70% і склав 263,632 млн. грн. В той же час станом на 01.10.2019 Н1 Банку на 63,632 млн. грн. перевищував граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МОТОР БАНК» (Н2) станом на 01.10.2019 складав 41,71%, що було на 37,36 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2019. Незважаючи на низхідну динаміку, Н2 Банку на 31,71 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, і був на 23,28 п.п. вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н1 Банку складав 273,357 млн. грн., а Н2 Банку становив 47,46% (що на 28,87 п.п. перевищило середньо-ринкове значення Н2). Показник Н2 Банку свідчить про те, що рівень достатності регулятивного капіталу АТ «МОТОР БАНК» є високим, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

143 946,1

263 632

126 116,7

298 565

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

18,43%

41,71%

16,18%

79,07%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,86%

126,92%

93,52%

114,92%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>90%

-

257,23%

-

278,28%*

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>90%

-

407,19%

-

312,91%*

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,84%

19,23%

19,83%

10,79%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

120,79%

117,34%

176,23%

33,83%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*дані за нормативами LCRвв та LCRів наведені станом на 01.02.2019

Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 норматив короткострокової ліквідності АТ «МОТОР БАНК» (Н6) виріс на 12,00 п.п. і склав 126,92%. Тобто станом на початок жовтня 2019 року норматив Н6 Банку більше ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення, і був на 33,06 п.п. вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

За період з 01.02.2019 по 01.10.2019 норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «МОТОР БАНК» (LCRвв) зменшився на 21,05 п.п. і склав 257,23%, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) виріс на 94,28 п.п. до 407,19%. Станом на 01.10.2019 нормативи LCRвв та LCRів Банку перевищували встановлені НБУ граничні значення в 2,9 рази та в 4,5 рази відповідно. Високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про те, що АТ «МОТОР БАНК» сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію. Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 130,34%, норматив LCRвв був на рівні 248,70%, а норматив LCRів становив 323,41%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ «МОТОР БАНК» підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н6 був на 36,77 п.п. вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

3. За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «МОТОР БАНК» показав прибуток у сумі 19,656 млн. грн., що на 31,49% менше, ніж прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. Серед факторів зменшення прибутку Банку слід відмітити зменшення обсягу процентних доходів (на 16,804 млн. грн. або на 15,08%) та комісійних доходів (на 1,213 млн. грн. або на 3,64%), а також зростання комісійних витрат (на 1,981 млн. грн. або на 34,37%) та адміністративних та інших операційних витрат (на 11,178 млн. грн. або на 19,67%). При цьому Агентство звертає увагу на приріст чистого процентного доходу Банку, який став результатом досить вагомого зниження обсягу процентних витрат. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року чистий процентний дохід АТ «МОТОР БАНК» виріс на 7,267 млн. грн. або на 13,07% і склав 62,887 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

94 647

111 451

-16 804

-15,08%

Процентні витрати

31 760

55 831

-24 071

-43,11%

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

62 887

55 620

7 267

13,07%

Комісійні доходи

32 129

33 342

-1 213

-3,64%

Комісійні витрати

7 744

5 763

1 981

34,37%

Адміністративні та інші операційні витрати

67 993

56 815

11 178

19,67%

Прибуток/(збиток)

19 656

28 692

-9 036

-31,49%

Джерело: фінансова звітність Банку

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року динаміка ключових балансових показників АТ «МОТОР БАНК» була різноспрямованою, при цьому Банк збільшив власний капітал та наростив обсяг кредитного портфеля. За підсумками перших трьох кварталів поточного року АТ «МОТОР БАНК» згенерував досить вагомий обсяг прибутку, а також показав приріст чистого процентного доходу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Агентство позитивно оцінює здатність Банку підтримувати прибуткову діяльність. Станом на початок листопада 2019 року Банк підтримував високий рівень достатності регулятивного капіталу та дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать значення відповідних нормативів, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела