Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Поновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


Изображение 1
25-11-2019

25 листопада 2019 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про поновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При поновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової та статистичної звітності Банку за 9 місяців 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2019 року. 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) в період з 02.01.2018 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 320,278-385,369 млн. грн. Н1 Банку впродовж вказаного періоду аналізу демонстрував висхідний тренд. Станом на 01.11.2019 в порівнянні з 02.01.2019 регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) виріс на 4,92% і склав 379,274 млн. грн., що на 179,274 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в межах 48,20-149,56%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував і встановлене НБУ граничне значення Н2 на рівні не менше 10%, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) складав 59,62%, що майже в 6 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 3,2 рази вище за середньо-ринковий показник.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року рівень забезпеченості АТ «АП БАНК» регулятивним капіталом був дуже високим: норматив Н2 Банку в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України.   

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 активи АТ «АП БАНК» виросли на 12,03% і сягнули позначки в 1,043 млрд. грн., а кредитний портфель збільшився на 74,96% і склав 610,526 млн. грн., що, в свою чергу, позитивно вплинуло на динаміку доходів та прибутку Банку.

В кредитному портфелі АТ «АП БАНК» протягом 8 кварталів (в період з 01.10.2017 по 01.10.2019) відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 19,74 п.п. (з 38,77% станом на 01.10.2017 до 58,51% станом на 01.10.2019);

• частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 16,30 п.п. (з 30,30% станом на 01.10.2017 до 14,00% станом на 01.10.2019), що знижує рівень впливу валютного ризику.

Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.10.2019 в активах Банку кредити фізичним особам складали лише 28 тис. грн., тобто їхній обсяг був дуже низьким.

Протягом періоду з 01.10.2017 по 01.11.2019 частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні 0,01-1,97%. З початку 2019 року частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 0,91 п.п. і станом на 01.11.2019 склала 0,77%. При цьому середнє значення частки NPL по банківській системі України станом на 01.10.2019 складало 50,79%. Таким чином, якість кредитного портфеля АТ «АП БАНК» залишається на дуже високому рівні: показник NPL Банку є дуже низьким і при цьому демонструє тенденцію до зниження. 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 146,17-327,25%. Тобто Банк сформував та підтримував дуже великий запас за даним нормативом, який на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, і був набагато вищим за середні показники Н6 по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 175,56%, що в 2,9 рази перевищило встановлене регулятором граничне значення, і було на 81,99 п.п. більшим за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в межах 357,16-708,33%, в декілька разів перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу (які змінювались від 80% до 90%). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 708,33%, що в 7,9 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 314,85-585,37%, і, так само, як LCRвв, в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду варіювались від 50% до 90%. Станом на 01.11.2019 LCRів АТ «АП БАНК» складав 368,45%, що в 4,1 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Високі значення LCRвв та LCRів АТ «АП БАНК» вказують на сформований Банком великий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів за умов реалізації стрес-сценарію.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н6 був значно вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України.  

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток у розмірі 26,906 млн. грн., що на 26,58% перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року.

Хороший темп приросту прибутку Банку обумовлений відповідною динамікою росту ключових статтей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з 9 місяцями 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 28,01% і склав 75,507 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 29,41% (до 17,959 млн. грн.).

Агентство нагадує, що АТ «АП БАНК»  повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2017 року, і з того часу на постійній основі демонструє позитивний фінансовий результат. Прибуток Банку за третій квартал 2019 року склав 11,959 млн. грн., що в 3,2 рази перевищило прибуток Банку за другий квартал поточного року.

Здатність Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» генерувати та нарощувати прибуток та ключові статті доходів заслуговує на високу оцінку. 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебував на обліку в органах доходів і зборів. На момент поновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018 рік та січень-жовтень 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

Узагальнення

На момент поновлення рейтингу Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року, а також протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів, які з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні показники. За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «АП БАНК» показав прибуток у розмірі 26,906 млн. грн., що на 26,58% перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. Якість кредитного портфеля Банку залишається дуже високою, про що свідчить дуже низька частка NPL в кредитах Банку.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела