Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги АТ "Райффайзен Банк Аваль"


Изображение 1
20-03-2020

20 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909): 

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" за національною шкалою оновлено на рівні uaAAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає можливість попередити передбачувані ризики в короткостроковому періоді.

  • Рейтинг депозитів АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено на рівні ua1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль", Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за 2019 рік, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів. 

1. Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 ключові балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль" зазнали наступних змін:

  • Активи Банку виросли на 25,79% до 92,218 млрд. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 4,54% і склали 10,833 млрд. грн.;

  • Власний капітал виріс на 11,98% до 13,016 млрд. грн.;

  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 2,24% до 47,879 млрд. грн.;

  • Кошти клієнтів показали приріст на 14,06% до 66,616 млрд. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 28,39% і склали 79,202 млрд. грн. 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

01.01.2020

01.01.2019

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

193 123

0,21%

697 373

0,95%

-72,31%

Кошти клієнтів

66 615 719

72,24%

58 405 951

79,67%

14,06%

Зобов’язання всього:

79 202 452

85,89%

61 689 860

84,15%

28,39%

Статутний капітал банку

6 154 516

6,67%

6 153 411

8,39%

0,02%

Власний капітал всього:

13 015 808

14,11%

11 622 970

15,85%

11,98%

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 832 776

11,75%

10 362 053

14,13%

4,54%

Кредити та заборгованість клієнтів

47 878 523

51,92%

46 829 034

63,88%

2,24%

Основні засоби та нематеріальні активи

3 769 339

4,09%

2 767 270

3,77%

36,21%

Інші активи

171 698

0,19%

1 364 665

1,86%

-87,42%

Активи всього:

92 218 260

100,00%

73 312 830

100,00%

25,79%

Джерело: дані НБУ та фінансова звітність Банку 

Таким чином, за підсумками 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрував хороші темпи приросту ключових балансових показників, що заслуговує на позитивну оцінку. При цьому Агентство звертає увагу на те, що зростанню кредитної активності Банку сприяє співпраця з ЄБРР. Зокрема, у жовтні 2019 року була анонсована нова програма фінансування від ЄС та ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business на суму 25 млн. євро для клієнтів АТ "Райффайзен Банк Аваль", які належать до сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ). Також Агентство звертає увагу, що Банк одним з перших в Україні розпочав співпрацю з ЄБРР у сфері Risk Sharing: у листопаді 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ЄБРР видали перший кредит за Програмою розподілу ризиків.

2. За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 1,85% і склав 10,674 млрд. грн., що в 53,4 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Н2) станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 виріс на 0,09 п.п. і склав 19,13%, що було на 9,13 п.п. більше, ніж встановлене НБУ граничне значення, але на 0,53 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) станом на 01.01.2020 складав 11,87%, що було на 4,25 п.п. вище за встановлену НБУ граничну позначку (з врахуванням буферу запасу капіталу в розмірі 0,625%), але на 1,63 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник даного нормативу. 

Крім того, Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2020 Н1 Банку складав 11,791 млрд. грн., Н2 становив 22,21%, а Н3 був на рівні 12,52%. 

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" був добре забезпечений капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

Також Агентство звертає увагу на дані проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, які вказують на те, що АТ "Райффайзен Банк Аваль" підтримує показники нормативів Н2 та Н3 на достатньому рівні. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за необхідності, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2020

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

10 674 030

-

10 480 006

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,66%

19,13%

16,18%

19,04%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7,625%

13,50%

11,87%

-

9,91%*

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,35%

81,96%

93,52%

84,25%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

197,66%

-

152,14%*

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

196,26%

-

165,59%*

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,61%

10,43%

19,83%

10,13%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

105,00%

20,66%

176,23%

20,17%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*дані за нормативами Н3, LCRвв та LCRів наведені станом на 01.02.2019 

Станом на 01.01.2020 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був на 21,96 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 97,66 п.п. перевищував встановлене регулятором мінімальне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) був на 96,26 п.п. вище граничної відмітки. Таким чином, норматив Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а нормативи LCRвв та LCRів були майже вдвічі вищими за встановлені регулятором мінімальні позначки. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2020 Н6 Банку складав 86,11%, LCRвв був на рівні 310,65%, а LCRів становив 348,49%. При цьому Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. 

Отже, станом на початок березня 2020 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку. 

3. За підсумками 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" отримав прибуток у розмірі 4,749 млрд. грн., що на 6,67% менше прибутку Банку за результатами 2018 року. 

При цьому, Агентство відмічає, що впродовж вказаного періоду аналізу АТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрував приріст ключових статей своїх доходів. Так, чистий процентний дохід Банку виріс на 1,84% (до 7,173 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 17,11% (до 2,885 млрд. грн.). 

Висхідна динаміка ключових статей доходів АТ "Райффайзен Банк Аваль" та вагомий обсяг прибутку, згенерований Банком за підсумками 2019 року, позитивно оцінюються Агентством. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат

АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

За 2019 рік

За 2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

9 971 602

8 866 160

1 105 442

12,47%

Процентні витрати

2 798 163

1 822 253

975 910

53,56%

Чистий процентний дохід

7 173 438

7 043 907

129 531

1,84%

Комісійні доходи

5 301 055

4 593 129

707 926

15,41%

Комісійні витрати

2 415 933

2 129 610

286 323

13,44%

Чистий комісійний дохід

2 885 122

2 463 519

421 603

17,11%

Інші адміністративні та операційні витрати

1 171 069

1 706 007

-534 938

-31,36%

Прибуток/(збиток)

4 748 714

5 087 934

-339 220

-6,67%

Джерело: дані НБУ та фінансова звітність Банку 

Таким чином, за підсумками 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрував хороші темпи приросту ключових балансових показників, згенерував вагомий обсяг прибутку та показав зростання ключових статей своїх доходів у порівнянні з 2018 роком. Станом на початок березня 2020 року Банк був дуже добре забезпечений капіталом та ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів. При цьому Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за потреби, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. Перелічені фактори дозволили Агентству оновити рейтинги Банку на найвищому рівні. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела