Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
14-05-2019

14 травня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2019 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

I квартал 2019 року    (31.03.2019)

I квартал

2018 року    (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

516 052

356 542

159 510

44,74%

Власний капітал, тис. грн.

210 156

168 573

41 583

24,67%

Валові зобов’язання, тис. грн.

305 896

187 969

117 927

62,74%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

68,70%

89,68%

-20,98 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

260 572

213 081

47 491

22,29%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

85,18%

113,36%

-28,18 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

261 521

151 269

110 252

72,88%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 360

956

1 404

146,86%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,90%

0,63%

0,27 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

82 730

51 814

30 916

59,67%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

31,63%

34,25%

-2,62 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

15 618

-871

16 489

-

Рентабельність продажів, %

5,97%

-0,58%

6,55 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

19 153

430

18 723

4 354,19%

Рентабельність власного капіталу, %

9,11%

0,26%

8,85 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «Альфа Страхування» за період з 31.03.2018 по 31.03.2019 р. виросли на 44,74% до 516,05 млн. грн. Валові зобов'язання Компанії за цей же період збільшились на 62,74% до 305,9 млн. грн., а власний капітал виріс на 24,67% до 210,156 млн. грн. Більш стрімкі темпи приросту зобов'язань порівняно з власним капіталом призвели до зниження капіталізації Страховика на 20,98 п.п. до 68,70%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Альфа Страхування» станом на 31.03.2019 року становили 260,57 млн. грн., що на 22,29% більше ніж станом на 31.03.2018 року. В результаті більших темпів приросту зобов’язань ніж грошових коштів, покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді знизилось: з 113,36% (на 31.03.2018 р.) до 85,18% (на 31.03.2019 р.). Проте, не дивлячись на зниження, даний показник знаходився на високому рівні. Крім того, Агентство відмічає, що станом на 01.04.2019 р. СК «Альфа Страхування» мала поточні фінансові інвестиції в сумі 57,11 млн. грн., які повністю складались з облігацій внутрішньої державної позики, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

3. Ділова активність СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді продовжила зростати: за три місяці 2019 року Компанія зібрала 261,52 млн. грн. валових премій, що на 72,88% більше ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, збільшилась майже в 2,5 рази, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії зросла до 0,9%. Виплати і відшкодування Страховика за перший квартал 2019 року виросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 59,67% і склали 82,73 млн. грн., при цьому коефіцієнт виплат скоротився на 2,62 п.п. до 31,63%.

4. Діяльність СК «Альфа Страхування» в першому кварталі 2019 року була прибутковою. Так, Компанія отримала прибуток від операційної діяльності в сумі 15,62 млн. грн., порівняно зі збитком в першому кварталі 2018 року. Обсяг чистого прибутку Страховика в першому кварталі 2019 року порівняно з першим кварталом 2018 року збільшився в 44,5 разів до 19,15 млн. грн. Збільшення обсягів прибутку призвело до покращення показників рентабельності Страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2019 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: високий рівень капіталізації та ліквідності, істотне зростання ділової активності та обсягів прибутку Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела