Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
04-11-2019

4 листопада 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика / Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) – за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Компанія зібрала 751,428 млн. грн. валових премій, що на 31,24% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. Також збільшились надходження від фізичних осіб: на 21,49% до 479,41 млн. грн., а від перестрахувальників – у 3,46 разів до 6,257 млн. грн.

ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продовжує нарощувати свою присутність на страховому ринку України та розширює клієнтський портфель, що позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

751428,0

572546,5

178881,5

31,24%

2

від страхувальників фізичних осіб

479410,1

394622,0

84788,1

21,49%

3

від перестрахувальників

6257,1

1808,2

4448,9

246,04%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

63,80%

68,92%

-5,12 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,83%

0,32%

0,51 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

13646,7

10117,2

3529,5

34,89%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

1,82%

1,77%

0,05 п.п.

-

8

Чисті премії

737781,3

562429,3

175352

31,18%

9

Зароблені страхові премії

701616,0

555717

145899,0

26,25%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

17264

-697

17961

-

11

Страхові виплати і компенсації

228342,9

155036,9

73306,0

47,28%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

30,39%

27,08%

3,31 п.п.

-

13

Чистий прибуток

32109

1661

30448

1833,11%

14

Рентабельність власного капіталу

11,01%

0,99%

10,02 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року у порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 34,89%: з 10,117 млн. грн. до 13,647 млн. грн. У зв'язку з випереджаючими темпами зростання перестрахових платежів над брутто-преміями, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 0,05 п.п. до 1,82%.

Показники ділової активності Компанії також продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 31,18% до 737,781 млн. грн., а зароблені — на 26,25% до 701,616 млн. грн.

3. За підсумками перших дев’яти місяців 2019 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» здійснила виплати своїм страхувальникам на суму 228,343 млн. грн., що на 47,28% перевищило обсяг виплат за той же період 2018 року. В результаті більших темпів зростання виплат порівняно з брутто-преміями, рівень виплат виріс з 27,08% до 30,39%, або на 3,31 п.п.

Згідно з результатами діяльності за 9 місяців 2019 року Компанія продемонструвала високі показники прибутковості. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 17,264 млн. грн., а чистий прибуток – 32,109 млн. грн.

4. У період з 01.01.2019 р. по 01.10.2019 р. балансові показники ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

Активи виросли на 28,58% до 617,128 млн. грн.;

Власний капітал збільшився на 55,57% до 291,697 млн. грн.;

Зобов'язання виросли на 11,28% до 325,431 млн. грн.;

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) скоротились на 5,14% до 288,124 млн. грн. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2019 р. Страховик інвестував в ОВДП 115,479 млн. грн., що позитивно впливало на його ліквідність.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала високі рівні капіталізації (89,63%) і ліквідності (88,54%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986), тис. грн., п.п., %

 

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

617128

479956

137172

28,58%

2

Власний капітал

291697

187504

104193

55,57%

3

Зобов’язання

325431

292452

32979

11,28%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

89,63%

64,11%

25,52 п.п.

-

5

Ліквідні активи

288124

303736

-15612

-5,14%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

46,69%

63,28%

-16,59 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

88,54%

103,86%

-15,32 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Помітне зростання показників ділової активності;

  • Суттєве покращення показників прибутку;

  • Високий рівень капіталізації (89,63%);

  • Високий рівень ліквідності (88,54%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела