Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


Изображение 1
04-11-2019

4 листопада 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика / Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) – за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Компанія зібрала 751,428 млн. грн. валових премій, що на 31,24% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. Також збільшились надходження від фізичних осіб: на 21,49% до 479,41 млн. грн., а від перестрахувальників – у 3,46 разів до 6,257 млн. грн.

ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продовжує нарощувати свою присутність на страховому ринку України та розширює клієнтський портфель, що позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

751428,0

572546,5

178881,5

31,24%

2

від страхувальників фізичних осіб

479410,1

394622,0

84788,1

21,49%

3

від перестрахувальників

6257,1

1808,2

4448,9

246,04%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

63,80%

68,92%

-5,12 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,83%

0,32%

0,51 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

13646,7

10117,2

3529,5

34,89%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

1,82%

1,77%

0,05 п.п.

-

8

Чисті премії

737781,3

562429,3

175352

31,18%

9

Зароблені страхові премії

701616,0

555717

145899,0

26,25%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

17264

-697

17961

-

11

Страхові виплати і компенсації

228342,9

155036,9

73306,0

47,28%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

30,39%

27,08%

3,31 п.п.

-

13

Чистий прибуток

32109

1661

30448

1833,11%

14

Рентабельність власного капіталу

11,01%

0,99%

10,02 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року у порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 34,89%: з 10,117 млн. грн. до 13,647 млн. грн. У зв'язку з випереджаючими темпами зростання перестрахових платежів над брутто-преміями, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 0,05 п.п. до 1,82%.

Показники ділової активності Компанії також продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 31,18% до 737,781 млн. грн., а зароблені — на 26,25% до 701,616 млн. грн.

3. За підсумками перших дев’яти місяців 2019 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» здійснила виплати своїм страхувальникам на суму 228,343 млн. грн., що на 47,28% перевищило обсяг виплат за той же період 2018 року. В результаті більших темпів зростання виплат порівняно з брутто-преміями, рівень виплат виріс з 27,08% до 30,39%, або на 3,31 п.п.

Згідно з результатами діяльності за 9 місяців 2019 року Компанія продемонструвала високі показники прибутковості. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 17,264 млн. грн., а чистий прибуток – 32,109 млн. грн.

4. У період з 01.01.2019 р. по 01.10.2019 р. балансові показники ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

Активи виросли на 28,58% до 617,128 млн. грн.;

Власний капітал збільшився на 55,57% до 291,697 млн. грн.;

Зобов'язання виросли на 11,28% до 325,431 млн. грн.;

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) скоротились на 5,14% до 288,124 млн. грн. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2019 р. Страховик інвестував в ОВДП 115,479 млн. грн., що позитивно впливало на його ліквідність.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала високі рівні капіталізації (89,63%) і ліквідності (88,54%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (30968986), тис. грн., п.п., %

 

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

617128

479956

137172

28,58%

2

Власний капітал

291697

187504

104193

55,57%

3

Зобов’язання

325431

292452

32979

11,28%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

89,63%

64,11%

25,52 п.п.

-

5

Ліквідні активи

288124

303736

-15612

-5,14%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

46,69%

63,28%

-16,59 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

88,54%

103,86%

-15,32 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Помітне зростання показників ділової активності;

  • Суттєве покращення показників прибутку;

  • Високий рівень капіталізації (89,63%);

  • Високий рівень ліквідності (88,54%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела