Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


Изображение 1
23-03-2020

23 березня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019) 

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

212 677

228 806

-16 129

-7,05%

Власний капітал, тис. грн.

82 890

100 431

-17 541

-17,47%

Валові зобов’язання, тис. грн.

129 787

128 375

1 412

1,10%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

63,87%

78,23%

-14,36 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

77 583

81 850

-4 267

-5,21%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

59,78%

63,76%

-3,98 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

211 249

230 060

-18 811

-8,18%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

17 068

10 580

6 488

61,32%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

8,08%

4,60%

3,48 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

90 844

90 492

352

0,39%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

43,00%

39,33%

3,67 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-13 532

-10 454

-3 078

-

Рентабельність продажів, %

-6,41%

-4,54%

-1,8 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-16 096

-20 668

4 572

-

Рентабельність власного капіталу, %

-19,42%

-20,58%

1,16 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» впродовж періоду з 31.12.2018 по 31.12.2019 року зменшились на 7,05% до 212,68 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період скоротився на 17,47% до 82,89 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 1,1% до 129,79 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшилось на 14,36 п.п. і станом на кінець 2019 року склало 63,87%, що свідчить про формування Компанією хорошого запасу капіталу.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 31.12.2019 р. склали 77,58 млн. грн., що на 5,21% менше, ніж на 31.12.2018 р. Збільшення валових зобов'язань на фоні скорочення обсягу високоліквідних коштів на рахунках Страховика призвело до зменшення його ліквідності на 3,98 п.п. Не дивлячись на зниження, станом на кінець 2019 року покриття грошовими коштами зобов'язань в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» знаходилось на хорошому рівні і становило 59,78%.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді скоротилась. Обсяг валових премій, зібраних за 12 місяців 2019 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 8,18% до 211,25 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 61,32% до 17,07 млн. грн., що склало 8,08% від обсягу валових премій. За 2019 рік ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснила страхових виплат і відшкодувань на 90,84 млн. грн., що на 0,39% більше ніж за 2018 рік. Рівень виплат Страховика виріс на 3,67 п.п. до 43%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в 2019 році була збитковою. При цьому, розмір операційного збитку за підсумками 2019 року збільшився порівняно з 2018 роком на 3,08 млн. грн. Натомість розмір чистого збитку скоротився на 4,57 млн. грн. і склав 16,1 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2019 рік, Агентство відзначає хороший запас капіталу та хорошу ліквідність Страховика, на фоні скорочення його ділової активності та збиткової діяльності.

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела