Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг СК «БРОКБІЗНЕС»


Изображение 1
04-06-2019

4 червня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал

2019 р. (31.03.2019) 

I квартал

2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

215 382

223 948

-8 566

-3,82%

Власний капітал, тис. грн.

88 910

100 508

-11 598

-11,54%

Валові зобов’язання, тис. грн.

126 472

123 440

3 032

2,46%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

70,30%

81,42%

-11,12 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

79 640

91 546

-11 906

-13,01%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

62,97%

74,16%

-11,19 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

45 748

56 289

-10 541

-18,73%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 750

3 523

-773

-21,94%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

6,01%

6,26%

-0,25 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

24 294

20 029

4 265

21,29%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

53,10%

35,58%

17,52 п.п.

 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 773

-5 813

2 040

-

Рентабельність продажів, %

-8,25%

-10,33%

2,08 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-11 131

-6 672

-4 459

-

Рентабельність власного капіталу, %

-12,52%

-6,64%

-5,88 п.п.

 

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 31.03.2018 по 31.03.2019 року знизилися на 3,82% до 215,38 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період скоротився на 11,54% і склав 88,91 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 2,46% до 126,47 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді знизилось на 11,12 п.п. і на 31.03.2018 р. склало 70,3%. Таке значення показника капіталізації СК «БРОКБІЗНЕС» станом на кінець першого кварталу 2019 року свідчило про формування Компанією достатнього запасу капіталу.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 31.03.2019 р. становили 79,64 млн. грн., що на 13,01% менше ніж на 31.03.2018 р. Приріст валових зобов'язань Страховика на фоні зменшення залишку грошових коштів та їх еквівалентів у Страховика, знизив його ліквідність на 11,19 п.п. Таким чином, на кінець першого кварталу 2019 року покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії становило 62,97%, що свідчило про хороший рівень забезпеченості Компанії ліквідними активами.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді скоротилась. Так, за три місяці 2019 року Компанія зібрала на 18,73% менше валових премій, ніж за той же період 2018 року. При цьому, частина страхових премій, що належать перестраховикам, зменшилась до 2,75 млн. грн., що становило 6,01% від валових премій. СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2019 року здійснила страхових виплат і відшкодувань на суму 24,29 млн. грн., рівень виплат Страховика виріс до 53,1%.

4. Діяльність СК «БРОКБІЗНЕС» в першому кварталі 2019 року було збитковою. Страховик отримав 3,77 млн. грн. збитку від операційної діяльності та 11,13 млн. грн. чистого збитку. Не дивлячись на помітний розмір збитку, результати першого кварталу не є показовими.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками першого кварталу 2019 року, Агентство відзначає достатній запас капіталу, хорошу ліквідність та високий рівень виплат, на фоні скорочення ділової активності та збиткової діяльності Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела