Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
31-10-2019

31 жовтня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було вирішено оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

191 201

145 912

45 289

31,04%

Власний капітал, тис. грн.

134 120

92 649

41 471

44,76%

Валові зобов’язання, тис. грн.

57 081

53 263

3 818

7,17%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

234,96%

173,95%

61,01 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

87 711

79 576

8 135

10,22%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

153,66%

149,40%

4,26 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

83 551

82 353

1 198

1,45%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

34 018

34 625

-607

-1,75%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

40,72%

42,04%

-1,32 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

6 382

73 763

-67 381

-91,35%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

7,64%

89,57%

-81,93 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

49 148

3 951

45 197

1 143,94%

Рентабельність продажів, %

58,82%

4,80%

54,02 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

34 178

1 139

33 039

2 900,70%

Рентабельність власного капіталу, %

25,48%

1,23%

24,25 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. активи АТ СК «БУСІН» збільшились на 31,04% до 191,201 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 44,76% до 134,12 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 7,17% до 57,08 млн. грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу Страховика відбулось суттєве зростання покриття власним капіталом його зобов’язань, яке збільшилось на 61,01 п.п. до 234,96%. Таким чином, АТ СК «БУСІН» станом на кінець третього кварталу 2019 року мало дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» станом на 30.09.2019 р. становив 87,71 млн. грн, що на 10,22% вище, ніж на 30.09.2018 р. Більший приріст грошових коштів порівняно з валовими зобов'язаннями Страховика в аналізованому періоді призвів до зростання покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 4,26 п.п. до 153,66%, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» ліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, отриманих АТ СК «БУСІН» за перші дев’ять місяців 2019 року, склав 83,55 млн. грн., що на 1,45% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 1,75% до 34,02 млн. грн., що становить 40,72% від обсягу валових премій. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за три квартали 2019 року, зменшились на 91,35% порівняно з обсягом страхових виплат і відшкодувань за три квартали попереднього року, і склали 6,38 млн. грн. Агентство нагадує, що значні коливання обсягів валових премій і виплат в АТ СК «БУСІН» пов'язані зі спеціалізацією Компанії на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Так, ключовими видами страхування в АТ СК «БУСІН» за підсумками перших дев’ять місяців 2019 року були: обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, добровільне страхування повітряного транспорту і страхування відповідальності власників повітряного транспорту.

4. Фінансові результати АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді суттєво покращились. Так, за три квартали 2019 року Страховик отримав прибуток від операційної діяльності в сумі 49,15 млн. грн., що в 12,44 разів більше, ніж за три квартали 2018 року. Чистий прибуток Страховика за перші дев’ять місяців 2019 року збільшився порівняно з чистим прибутком за аналогічний період 2018 року в 30 разів і склав 34,18 млн. грн. Зростання обсягів чистого та операційного прибутку АТ СК «БУСІН» позитивно вплинуло на динаміку показників рентабельності Страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2019 року показав: дуже високі рівні забезпеченості Страховика власним капіталом та ліквідними активами, а також істотне зростання обсягів чистого та операційного прибутку Компанії.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

 

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела