Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «СК «БУСІН»


Изображение 1
06-08-2019

6 серпня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. За перші шість місяців 2019 року АТ «СК «БУСІН» зібрала 71,682 млн. грн. валових премій, що на 27,93% перевищує обсяг премій, зібраних за перше півріччя 2018 року. Крім того, надходження від фізичних осіб збільшились на 43,77% до 0,203 млн. грн., а від перестрахувальників збільшились більш ніж у тричі до 26,888 млн. грн.

Помітний приріст обсягів валового бізнесу АТ «СК «БУСІН», на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки з огляду на роботу страховика з крупними ризиками.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ «СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

71681,7

56031,3

15650,4

27,93%

2

від страхувальників фізичних осіб

203

141,2

61,8

43,77%

3

від перестрахувальників

26887,6

7776,2

19111,4

245,77%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,28%

0,25%

0,03 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

37,51%

13,88%

23,63 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

22879,3

23380,5

-501,2

-2,14%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

31,92%

41,73%

-9,81 п.п.

-

8

Чисті премії

48802,4

32650,8

16151,6

49,47%

9

Зароблені страхові премії

49556,5

28085,1

21471,4

76,45%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

33398,9

2485,1

30913,8

1243,97%

11

Страхові виплати і компенсації

4469,4

29687,7

-25218,3

-84,95%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

6,24%

52,98%

-46,74 п.п.

-

13

Чистий прибуток

22529,6

-5433,9

27963,5

-

14

Рентабельність власного капіталу

18,43%

-6,33%

24,76 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за перше півріччя 2019 року, у порівнянні з тим самим періодом 2018 року, знизились на 2,14%: з 23,381 млн. грн. до 22,879 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 9,81 п.п. до 31,92%.

Показники ділової активності АТ «СК «БУСІН» продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії виросли на 49,47% до 48,802 млн. грн., а зароблені – на 76,45% до 49,557 млн. грн.

3. За аналізований період 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 4,469 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 84,95% нижче обсягу виплат за перше півріччя 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 46,75 п.п. та становив 6,24%.

Згідно з результатами діяльності в першому півріччі 2019 року Страховик продемонстрував високі показники прибутковості. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 33,399 млн. грн. проти результату за перше півріччя 2018 року в розмірі 2,485 млн. грн. Чистий прибуток Компанії склав 22,53 млн. грн. проти збитку за перші шість місяців 2018 року в розмірі 5,434 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники АТ «СК «БУСІН» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Ліквідні активи збільшились на 7,63% до 95,035 млн. грн;

  • Власний капітал виріс на 12,83% до 122,249 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились на 32,59% до 124,05 млн. грн.;

  • Активи скоротились на 15,76% до 246,299 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Страховик мав дуже високий рівень капіталізації (98,55%) та високий рівень ліквідності (76,61%).

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ «СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

246299,3

292363,6

-46064,3

-15,76%

2

Власний капітал

122248,9

108347,4

13901,5

12,83%

3

Зобов’язання

124050,4

184016,2

-59965,8

-32,59%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

98,55%

58,88%

39,67 п.п.

-

5

Ліквідні активи

95034,6

88300,9

6733,7

7,63%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

38,59%

30,20%

8,39 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

76,61%

47,99%

28,62 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність АТ «СК «БУСІН» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники дохідності;

  • Дуже високий рівень капіталізації (98,55%);

  • Хороший запас ліквідності (76,61%).

 Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела