Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
04-11-2019

4 листопада 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. АТ СК «БУСІН» за перші три квартали 2019 року зібрало 83,551 млн. грн. валових премій, що на 1,45% перевищило обсяг премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 21,45% до 0,29 млн. грн., а від перестрахувальників – на 74,5% до 32,172 млн. грн.

Збільшення обсягів валового бізнесу АТ СК «БУСІН» позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

83551,0

82352,9

1198,1

1,45%

2

від страхувальників фізичних осіб

289,9

238,7

51,2

21,45%

3

від перестрахувальників

32171,7

18437

13734,7

74,50%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,35%

0,29%

0,06 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

38,51%

22,39%

16,12 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

34018,1

34624,9

-606,8

-1,75%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

40,72%

42,04%

-1,32 п.п.

-

8

Чисті премії

49532,9

47728

1804,9

3,78%

9

Зароблені страхові премії

70670,5

48271,2

22399,3

46,40%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

49148,3

3951,2

45197,1

1143,88%

11

Страхові виплати і компенсації

6382,3

73763

-67380,7

-91,35%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

7,64%

89,57%

-81,93 п.п.

-

13

Чистий прибуток

34177,8

1138,7

33039,1

2901,48%

14

Рентабельність власного капіталу

25,48%

1,23%

24,25 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року порівняно з тим самим періодом 2018 року знизились на 1,75%: з 34,625 млн. грн. до 34,018 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 1,32 п.п. до 40,72%.

Показники ділової активності АТ СК «БУСІН» продемонстрували зростаючу динаміку. Так, чисті премії виросли на 3,78% до 49,533 млн. грн., а зароблені – на 46,40% до 70,671 млн. грн.

3. За аналізований період 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 6,382 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 91,35% менше обсягу виплат за перші три квартали 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 81,93 п.п. до 7,64%.

Згідно з результатами діяльності за перші дев’ять місяців 2019 року Страховик продемонстрував високі показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності АТ СК «БУСІН» становив 49,148 млн. грн. проти результату за 9 місяців 2018 року в розмірі 3,951 млн. грн. Чистий прибуток Компанії склав 34,178 млн. грн. проти прибутку за перші три квартали 2018 року в розмірі 1,139 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники АТ СК «БУСІН» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Ліквідні активи зменшились на 0,67% до 87,711 млн. грн;

  • Власний капітал виріс на 23,79% до 134,12 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились на 68,98% до 57,081 млн. грн.;

  • Активи скоротились на 34,6% до 191,201 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Страховик мав надлишкові рівні капіталізації (234,96%) та ліквідності (153,66%).

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

191200,6

292363,6

-101163

-34,60%

2

Власний капітал

134119,6

108347,4

25772,2

23,79%

3

Зобов’язання

57081,0

184016,2

-126935,2

-68,98%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

234,96%

58,88%

176,08 п.п.

-

5

Ліквідні активи

87710,7

88300,9

-590,2

-0,67%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

45,87%

30,20%

15,67 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

153,66%

47,99%

105,67 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність АТ СК «БУСІН» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники дохідності;

  • Надлишковий рівень капіталізації (234,96%);

  • Дуже високий запас ліквідності (153,66%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее
Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно удивлять своих вкладчиков
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Традиционно основные... Далее
В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее

Архив раздела