Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
04-11-2019

4 листопада 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. АТ СК «БУСІН» за перші три квартали 2019 року зібрало 83,551 млн. грн. валових премій, що на 1,45% перевищило обсяг премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 21,45% до 0,29 млн. грн., а від перестрахувальників – на 74,5% до 32,172 млн. грн.

Збільшення обсягів валового бізнесу АТ СК «БУСІН» позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

83551,0

82352,9

1198,1

1,45%

2

від страхувальників фізичних осіб

289,9

238,7

51,2

21,45%

3

від перестрахувальників

32171,7

18437

13734,7

74,50%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,35%

0,29%

0,06 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

38,51%

22,39%

16,12 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

34018,1

34624,9

-606,8

-1,75%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

40,72%

42,04%

-1,32 п.п.

-

8

Чисті премії

49532,9

47728

1804,9

3,78%

9

Зароблені страхові премії

70670,5

48271,2

22399,3

46,40%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

49148,3

3951,2

45197,1

1143,88%

11

Страхові виплати і компенсації

6382,3

73763

-67380,7

-91,35%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

7,64%

89,57%

-81,93 п.п.

-

13

Чистий прибуток

34177,8

1138,7

33039,1

2901,48%

14

Рентабельність власного капіталу

25,48%

1,23%

24,25 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року порівняно з тим самим періодом 2018 року знизились на 1,75%: з 34,625 млн. грн. до 34,018 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 1,32 п.п. до 40,72%.

Показники ділової активності АТ СК «БУСІН» продемонстрували зростаючу динаміку. Так, чисті премії виросли на 3,78% до 49,533 млн. грн., а зароблені – на 46,40% до 70,671 млн. грн.

3. За аналізований період 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 6,382 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 91,35% менше обсягу виплат за перші три квартали 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 81,93 п.п. до 7,64%.

Згідно з результатами діяльності за перші дев’ять місяців 2019 року Страховик продемонстрував високі показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності АТ СК «БУСІН» становив 49,148 млн. грн. проти результату за 9 місяців 2018 року в розмірі 3,951 млн. грн. Чистий прибуток Компанії склав 34,178 млн. грн. проти прибутку за перші три квартали 2018 року в розмірі 1,139 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники АТ СК «БУСІН» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Ліквідні активи зменшились на 0,67% до 87,711 млн. грн;

  • Власний капітал виріс на 23,79% до 134,12 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились на 68,98% до 57,081 млн. грн.;

  • Активи скоротились на 34,6% до 191,201 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Страховик мав надлишкові рівні капіталізації (234,96%) та ліквідності (153,66%).

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

191200,6

292363,6

-101163

-34,60%

2

Власний капітал

134119,6

108347,4

25772,2

23,79%

3

Зобов’язання

57081,0

184016,2

-126935,2

-68,98%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

234,96%

58,88%

176,08 п.п.

-

5

Ліквідні активи

87710,7

88300,9

-590,2

-0,67%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

45,87%

30,20%

15,67 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

153,66%

47,99%

105,67 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність АТ СК «БУСІН» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники дохідності;

  • Надлишковий рівень капіталізації (234,96%);

  • Дуже високий запас ліквідності (153,66%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела