Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
28-05-2019

28 травня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. За перші три місяці 2019 року СК «БУСІН» зібрала 35,34 млн. грн. валових премій, що більш ніж удвічі перевищує обсяг премій, зібраних за перший квартал 2018 року. В той же час, надходження від фізичних осіб знизились на 33,9% до 0,027 млн. грн., а від перестрахувальників збільшились більш ніж у 6 разів до 25,62 млн. грн.

Такий суттєвий приріст валового бізнесу Страховика, на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

35340,4

16057,7

19282,7

120,08%

2

від страхувальників фізичних осіб

27,1

41

-13,9

-33,90%

3

від перестрахувальників

25619,6

3768,8

21850,8

579,78%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,08%

0,26%

-0,18 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

72,49%

23,47%

49,02 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

11175,8

13897,1

-2721,3

-19,58%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

31,62%

86,54%

-54,92 п.п.

-

8

Чисті премії

24164,6

2160,6

22004

1018,42%

9

Зароблені страхові премії

23735,2

10578,7

13156,5

124,37%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

14522,1

-9718,7

24240,8

-

11

Страхові виплати і компенсації

4312,3

28838,2

-24525,9

-85,05%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

12,20%

179,59%

-167,39 п.п.

-

13

Чистий прибуток

10488,0

-16160,9

26648,9

-

14

Рентабельність власного капіталу

9,54%

-21,59%

31,13 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року знизились на 19,58%: з 13,897 млн. грн. до 11,176 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 54,92 п.п. до 31,62%.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли більш ніж в 11 разів до 24,165 млн. грн., а зароблені – більш ніж удвічі до 23,735 млн. грн.

3. За аналізований період 2019 року СК «БУСІН» виплатила своїм клієнтам 4,312 млн. грн. компенсацій, що на 85,05% нижче обсягу виплат за перший квартал 2018 року. Таким чином, рівень виплат становив 12,20%.

Згідно з результатами першого кварталу 2019 року Страховик продемонстрував прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 14,522 млн. грн. проти від’ємного результату за перший квартал 2018 року в розмірі 9,719 млн. грн. Чистий прибуток СК «БУСІН» становив 10,488 млн. грн. проти збитку за перші три місяці 2018 року в розмірі 16,161 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Власний капітал виріс на 1,52% до 109,989 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились на 6,72% до 171,654 млн. грн.;

  • Активи скоротились на 3,67% до 281,643 млн. грн.;

  • Ліквідні активи збільшились на 5,32% до 92,994 млн. грн.

Станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (64,08%) та достатній рівень ліквідності (54,18%).

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

281643,2

292363,6

-10720,4

-3,67%

2

Власний капітал

109989

108347,4

1641,6

1,52%

3

Зобов’язання

171654,2

184016,2

-12362

-6,72%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

64,08%

58,88%

5,20 п.п.

-

5

Ліквідні активи

92994,1

88300,9

4693,2

5,32%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

33,02%

30,20%

2,82 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

54,18%

47,99%

6,19 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «БУСІН» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники дохідності;

  • Хороший рівень капіталізації (64,08%);

  • Достатній рівень ліквідності (54,18%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела