Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»


Изображение 1
20-06-2019

20 червня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші три місяці 2019 року, становив 4,062 млн. грн., що на 22,35% нижче аналогічного показника за той самий період 2018 року. Надходження від фізичних осіб також скоротились: на 8% до 1,191 млн. грн., а від перестрахувальників – навпаки збільшились на 74,22% до 0,252 млн. грн. Таким чином, юридичні особи складали переважну частку в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця

Основні показники доходів та витрат ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

4061,5

5230,3

-1168,8

-22,35%

2

від страхувальників фізичних осіб

1190,8

1294,4

-103,6

-8,00%

3

від перестрахувальників

252,1

144,7

107,4

74,22%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

29,32%

24,75%

4,57 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

6,21%

2,77%

3,44 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

-2959,3

281,1

-3240,4

-

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

-

5,37%

-78,23 п.п.

-

8

Чисті премії

7020,8

4949,2

2071,6

41,86%

9

Зароблені страхові премії

5807

4023

1784

44,35%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-37,9

-404

366,1

-

11

Страхові виплати і компенсації

24078

809,6

23268,4

2874,06%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

592,84%

15,48%

577,36 п.п.

-

13

Чистий прибуток

381,1

-393,2

774,3

-

14

Рентабельність власного капіталу

1,18%

-1,17%

2,35 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за перший квартал 2019 року, становили -2,959 млн. грн. Таке значення даного показника не є аномальним для результатів діяльності невеликого страховика за підсумками перших трьох місяців року.

Показники ділової активності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 41,86% до 7,021 млн. грн., а зароблені – на 44,35% до 5,807 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 24,078 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що майже у 30 разів перевищило аналогічний показник за перший квартал 2018 року. Таким чином, рівень виплат становив 592,84%. Такий високий показник виплат пов’язаний зі специфікою діяльності Страховика, який займається страхуванням крупних ризиків, зокрема авіаційним страхуванням цивільної авіації.

Незважаючи на негативний фінансовий результат від операційної діяльності, Компанія закінчила перші три місяці 2019 року з прибутком в розмірі 0,381 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 32,39% до 75,494 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 1,19% до 32,224 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 45,79% до 43,27 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 8,91% до 11,659 млн. грн. При цьому, слід зазначити, що станом на 31.03.2019 р. Страховик мав поточні фінансові інвестиції в сумі 10,015 млн. грн., що були повністю представлені облігаціями внутрішньої державної позики, які вважаються ліквідними інструментами з мінімальним рівнем кредитного ризику.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанії мала хороший рівень капіталізації (74,47%) та 26,94% її зобов’язань покривались ліквідними активами у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів.

Таблиця 2

Основні балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

75494,2

111657,2

-36163

-32,39%

2

Власний капітал

32224

31843,5

380,5

1,19%

3

Зобов’язання

43270,2

79813,7

-36543,5

-45,79%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

74,47%

39,90%

34,57 п.п.

-

5

Ліквідні активи (гроші та їх еквіваленти)

11658,5

12798,6

-1140,1

-8,91%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

15,44%

11,46%

3,98 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

26,94%

16,04%

10,90 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Помітний приріст чистих та зароблених премій;

  • Факт прибуткової діяльності на фоні зниження обсягів валових премій;

  • Хороший рівень капіталізації (74,47%).

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела