Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»


Изображение 1
07-08-2019

7 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Страховик за перші шість місяців 2019 року зібрав 16,601 млн. грн. валових премій, що на 19,32% нижче показника за той самий період 2018 року. Надходження від фізичних осіб також скоротились: на 6,36% до 2,166 млн. грн., а від перестрахувальників – навпаки збільшились більше ніж утричі до 0,961 млн. грн. Таким чином, юридичні особи як і раніше складали переважну частку в клієнтському портфелі Компанії.

Таблиця

Основні показники доходів та витрат ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

16601,3

20577,6

-3976,3

-19,32%

2

від страхувальників фізичних осіб

2165,7

2312,8

-147,1

-6,36%

3

від перестрахувальників

961,3

318,1

643,2

202,20%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

13,05%

11,24%

1,81 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

5,79%

1,55%

4,24 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

4824,5

10701,8

-5877,3

-54,92%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

29,06%

52,01%

-22,95 п.п.

-

8

Чисті премії

11776,8

9875,8

1901

19,25%

9

Зароблені страхові премії

10639,9

8071,4

2568,5

31,82%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

695,5

-216,7

912,2

-

11

Страхові виплати і компенсації

24821,4

1764,1

23057,3

1307,03%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

149,51%

8,57%

140,94 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1086,8

-376,5

1463,3

-

14

Рентабельність власного капіталу

1,75%

-1,12%

2,87 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року скоротились на 54,92% до 4,825 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків знизився з 52,01% до 29,06%, або на 22,95 п.п.

Показники ділової активності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 19,25% до 11,777 млн. грн., а зароблені – на 31,82% до 10,64 млн. грн.

3. За перше півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 24,821 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що у 14,07 разів більше ніж за перше півріччя 2018 року. Таким чином, рівень виплат склав 149,51%. Такий високий показник виплат пов’язаний зі специфікою діяльності Страховика, який займається страхуванням крупних ризиків, зокрема авіаційним страхуванням цивільної авіації.

За підсумками першого півріччя 2019 року Компанія продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 0,696 млн. грн. проти від’ємного результату за перше півріччя 2018 року в розмірі 0,217 млн. грн. Чистий прибуток Страховика за два квартали 2019 року склав 1,087 млн. грн. проти збитку за перші два квартали 2018 року в розмірі 0,377 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 1,36% до 110,138 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 94,49% до 61,933 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 39,6% до 48,205 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 5,56% до 12,087 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (128,48%) та 25,07% її зобов’язань покривались ліквідними активами у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів. При цьому Агентство зазначає, що станом на 30.06.2019 р. Страховик володів портфелем ОВДП в сумі 9,963 млн. грн., які вважаються інструментом з низьким рівнем кредитного ризику та з високою ліквідністю. Тому наявність ОВДП в активах Страховика позитивно впливає на його ліквідність.

Таблиця 2

Основні балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

110137,8

111657,2

-1519,4

-1,36%

2

Власний капітал

61933,1

31843,5

30089,6

94,49%

3

Зобов’язання

48204,7

79813,7

-31609

-39,60%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

128,48%

39,90%

88,58 п.п.

-

5

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти)

12087,1

12798,6

-711,5

-5,56%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

10,97%

11,46%

-0,49 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

25,07%

16,04%

9,03 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Помітний приріст чистих та зароблених премій;

  • Факт прибуткової діяльності на фоні зниження обсягів валових премій;

  • Надлишковий рівень капіталізації (128,48%).

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела