Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» присвоєно рейтинги


Изображение 1
18-03-2019

18 березня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними висновками:

1. СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» відноситься до категорії середніх страховиків. Компанія є добре керованою та має певний запас міцності через наявність якісного перестрахового забезпечення та достатню ліквідність. Компанія спеціалізується на страхуванні крупних ризиків, тому великі страхові виплати відбуваються не часто. Проте Компанія в повній мірі виконує зобов’язання по сплаті страхових виплат та компенсацій, про що свідчить відсутність позовів проти неї від страхувальників та контрагентів в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

2. Більше 90% свого валового бізнесу Компанія отримує від юридичних осіб. В 2018 році ділова активність Страховика збільшилась, про що свідчить істотне зростання показників валових, чистих і зароблених страхових премій порівняно з 2017 роком.

3. Більше 76% брутто-премій ТДВ СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» припадає на один вид страхування (авіаційне страхування цивільної авіації), і тому рівень диверсифікації за видами страхування характеризується Агентством як невисокий, але він компенсується тим, що відповідні ризики перестраховуються.

4. Станом на 31.12.2018 р. на рахунках Компанії знаходилось 12,799 млн. грн. грошових коштів та їх еквівалентів. Агентство звертає увагу, що Компанія має дуже високий коефіцієнт покриття виплат підпроцентними активами, який за результатами дванадцяти місяців 2018 року становив 749,17%. При цьому, значна частка підпроцентних активів Страховика були зосереджені в банківських депозитах банків, які мали кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Додатково Страховик підтримував ліквідність за рахунок володіння значним пакетом ОВДП.

5. Перестраховики-нерезиденти з Великобританії, Німеччини, Китаю та Іспанії, з якими співпрацює ТДВ СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», мають рейтинги на рівні не нижче А за міжнародною рейтинговою шкалою від таких провідних міжнародних рейтингових агентств, як Standard&Poor's, Moody’s Investors Service та A.M. Best. Також переважна частка договорів перестрахування (за сумами угод) укладена Компанією з перестраховиками-резидентами, які мають рейтингову оцінку на рівні не нижче АА за національною рейтинговою шкалою.

6. Рівень забезпеченості зобов'язань Страховика капіталом є прийнятним. Рівень підтримки від акціонерів Товариства Агентство вважає невизначеним, але історія розвитку ТДВ СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» свідчить, що його акціонери здатні за необхідності забезпечити Компанію додатковим капіталом. Підтвердженням цього є факт збільшення статутного капіталу Страховика в травні 2017 року на 12 млн. грн. до 32 млн. грн.

7. За час своєї роботи Компанія не мала судових спорів із контрагентами, податковою владою та регуляторами фінансового ринку. На момент присвоєння рейтингу Страховик не мав податкового боргу.

 Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела