Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «Європейський страховий альянс»


Изображение 1
14-11-2019

14 листопада 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125) на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. СК «Європейський страховий альянс» за перші три квартали 2019 року зібрала 204,654 млн. грн. валових премій, що на 34,38% вище обсягу валових премій, отриманих за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 0,26% до 45,598 млн. грн., а від перестрахувальників – на 11,58% до 0,397 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують превалювати в клієнтському портфелі Компанії.

На думку Агентства, помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

204654

152298

52356

34,38%

2

від страхувальників фізичних осіб

45598,4

45717,0

-118,6

-0,26%

3

від перестрахувальників

397

449

-52

-11,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

22,28%

30,02%

-7,74 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,19%

0,29%

-0,10 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

63359

29526

33833

114,59%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

30,96%

19,39%

11,57 п.п.

-

8

Чисті премії

141295

122772

18523

15,09%

9

Зароблені страхові премії

138618

115203

23415

20,32%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

4955

3422

1533

44,80%

11

Страхові виплати і компенсації

70408

62281

8127

13,05%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

34,40%

40,89%

-6,49 п.п.

-

13

Чистий прибуток

249

968

-719

-74,28%

14

Рентабельність власного капіталу

0,31%

1,25%

-0,94 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли більш ніж удвічі до 63,359 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився з 19,39% до 30,96% або на 11,57 п.п.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії виросли на 15,09% до 141,295 млн. грн., а зароблені – на 20,32% до 138,618 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 70,408 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 13,05% більше ніж за аналогічний період 2018 року. Враховуючи випереджаючі темпи росту брутто-премій над виплатами, рівень виплат знизився на 6,49 п.п. до 34,4%.

Діяльність СК «Європейський страховий альянс» за підсумками перших дев’яти місяців 2019 року була прибутковою. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 4,955 млн. грн., а чистий прибуток склав 0,249 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 20,53% до 227,108 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 1,71% до 79,07 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 28,84% до 148,038 млн. грн.;

  • Ліквідні активи збільшились на 1,6% до 55,469 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (53,41%) та задовільний рівень ліквідності (37,47%).

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

227108

285787

-58679

-20,53%

2

Власний капітал

79070

77738

1332

1,71%

3

Зобов’язання

148038

208049

-60011

-28,84%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

53,41%

37,37%

16,04 п.п.

-

5

Ліквідні активи

55469

54595

874

1,60%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

24,42%

19,10%

5,32 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

37,47%

26,24%

11,23 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Європейський страховий альянс» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Хороший рівень виплат (34,4%);

  • Зростання рівня покриття зобов’язань власним капіталом (до 53,41%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела