Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «Європейський страховий альянс»


Изображение 1
03-06-2019

3 червня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125) на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних СК «Європейський страховий альянс» за перші три місяці 2019 року, склав 61,764 млн. грн., що на 24,10% вище аналогічного показника за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 16,22% до 11,549 млн. грн., а від перестрахувальників – на 25,25% до 0,148 млн. грн. Таким чином, частка юридичних осіб в клієнтському портфелі Компанії зросла.

На думку Агентства, помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

61764

49770

11994

24,10%

2

від страхувальників фізичних осіб

11548,6

13784,6

-2236

-16,22%

3

від перестрахувальників

148

198

-50

-25,25%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

18,70%

27,70%

-9,00 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,24%

0,40%

-0,16 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

14302

8674

5628

64,88%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

23,16%

17,43%

5,73 п.п.

-

8

Чисті премії

47462

41096

6366

15,49%

9

Зароблені страхові премії

52576

40348

12228

30,31%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

1592

2360

-768

-32,54%

11

Страхові виплати і компенсації

24291

21135

3156

14,93%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

39,33%

42,47%

-3,14 п.п.

-

13

Чистий прибуток

676

1135

-459

-40,44%

14

Рентабельність власного капіталу

0,86%

1,48%

-0,62 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 64,88% до 14,302 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився з 17,43% до 23,16%, або на 5,73 п.п.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 15,49% до 47,462 млн. грн., а зароблені – на 30,31% до 52,576 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 24,291 млн. грн. компенсацій, що на 14,93% більше ніж за перший квартал 2018 року. Враховуючи випереджаючи темпи росту брутто-премій над виплатами, рівень виплат знизився на 3,14 п.п. до 39,33%.

Згідно з результатами діяльності за перші три місяці 2019 року СК «Європейський страховий альянс» показала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 1,592 млн. грн., а чистий прибуток – 0,676 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.04.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 25,27% до 213,582 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 1,08% до 78,578 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 35,11% до 135,004 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 18,62% до 44,427 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (58,2%) та задовільний рівень ліквідності (32,91%).

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ "Європейський страховий альянс", тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.04.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

213582

285787

-72205

-25,27%

2

Власний капітал

78578

77738

840

1,08%

3

Зобов’язання

135004

208049

-73045

-35,11%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

58,20%

37,37%

20,83 п.п.

-

5

Ліквідні активи

44427

54595

-10168

-18,62%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

20,80%

19,10%

1,70 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

32,91%

26,24%

6,67 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Європейський страховий альянс» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Високий рівень виплат (39,33%);

  • Достатній рівень капіталізації (58,2%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела