Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


Изображение 1
14-06-2019

14 червня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за I квартал 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал

 2019 р. (31.03.2019)

I квартал

 2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

33 424

30 954

2 470

7,98%

Власний капітал, тис. грн.

25 219

21 927

3 292

15,01%

Валові зобов’язання, тис. грн.

8 205

9 027

-822

-9,11%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

307,36%

242,90%

64,46 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

3 050

4 945

-1 895

-38,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

37,17%

54,78%

-17,61 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

14 828

10 299

4529

43,98%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 806

2 146

660

30,75%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

18,92%

20,84%

-1,92 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

8 183

5 362

2 821

52,61%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

55,19%

52,06%

3,13 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

986

84

902

1 073,81%

Рентабельність продажів, %

6,65%

0,82%

5,83 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

662

74

588

794,59%

Рентабельність власного капіталу, %

2,63%

0,34%

2,29 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» виріс на 15,01% до 25,22 млн. грн., а валові зобов'язання Компанії зменшились на 9,11% до 8,21 млн. грн. Збільшення обсягів власного капіталу на фоні скорочення зобов'язань Страховика призвели до зростання його в аналізованому періоді капіталізації на 64,46 п.п. до 307,36%. Таким чином, станом на 31.03.2019 р. покриття власним капіталом зобов'язань страховика знаходилось на дуже високому рівні. Активи Компанії в аналізованому періоді продовжили зростати, збільшившись порівняно з першим кварталом 2018 року на 7,98%, і на 31.03.2019 р. склали 33,42 млн. грн.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в СК «ІнтерЕкспрес» станом на кінець першого кварталу 2019 року становили 3,05 млн. грн., що на 38,32% менше, ніж на кінець першого кварталу 2018 року. Обсяг грошових коштів на рахунках Страховика скорочувався в аналізованому періоді більшими темпами ніж обсяг його валових зобов'язаннь, що призвело до зниження ліквідності Компанії на 17,61 п.п. до 37,17%.

3. Ділова активність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросла. Так, за перший квартал 2019 року Страховик зібрав 14,83 млн. грн. валових премій, що перевищило обсяг премій за той же період попереднього року на 43,98%. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла на 30,75% і становила 18,92% в структурі валових премій. Страхові виплати та відшкодування за перші три місяці 2019 року виросли до 8,18 млн. грн., збільшившись в 1,53 рази порівняно з першим кварталом 2018 року. Рівень виплат Компанії склав 55,19%.

4. Фінансові результати СК «ІнтерЕкспрес» в першому кварталі 2019 року порівняно з першим кварталом 2018 року збільшились. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності виріс в 11,7 разів до 0,99 млн. грн., а чистий прибуток збільшився майже в 9 разів до 0,66 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Компанії.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перший квартал 2019 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, прийнятну ліквідність, зростання ділової активності та показників прибутку Компанії.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»


Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела