Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)


Изображение 1
14-02-2018

Дата вчинення дії: 13.02.2018; Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначається "фізична особа": фізична особа; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 64,520547%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 64,520547 %; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 55,068493%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 55,068493 %. 07.02.2018 р. акціонер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - фізична особа-1, яка володіла часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у розмірі 64,520547 % (471 проста іменна акція), здійснила відчуження частини своєї частки у статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у розмірі 9,452054 % (69 простих іменних акцій). Відчуження відбувалося з використанням послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСК-БРОКЕР» (ідентифікаційний код 34300570, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, видана з 13.05.2016 р., строк дії необмежений, згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2016 р. № 438). Відчуження відбулося фізичній особі-2, яка є акціонером ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та володіла до набуття цінних паперів часткою у статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у розмірі 0,136986 % (1 проста іменна акція). Перехід права власності на цінні папери відбувся 09.02.2018 р. Реєстр власників іменних цінних паперів був складений Національним депозитарієм України 13.02.2018 р.

ДжерелоНаціональна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела