Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП


Изображение 1
28-05-2019

28 травня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості Приватному акціонерному товариству «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому високому рівні, Агентство керувалось результатами роботи Страховика за перший квартал 2019 року.

1. За перші три місяці 2019 року Компанія зібрала 16,208 млн. грн. валових премій, що лише на 1,04% нижче показника за аналогічний період 2018 року і свідчить про незначну корекцію обсягів валового бізнесу Страховика. СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» продовжує розвивати та впроваджувати послуги по страхуванню життя на українському страховому ринку.

2. Згідно з результатами роботи в першому кварталі 2019 року СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплатила своїм клієнтам 1,424 млн. грн., що на 34,99% нижче показника за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився з 13,37% до 8,78%, або на 4,59 п.п.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

16208

16378

-170

-1,04%

2

Страхові виплати і компенсації

1423,8

2190

-766,2

-34,99%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

8,78%

13,37%

-4,59 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

2688,1

2953

-264,9

-8,97%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

16,59%

18,03%

-1,45 п.п.

-

6

Чистий прибуток (збиток)

-2

726

-728

-100,28%

7

Рентабельність власного капіталу

-0,004%

1,48%

-1,484 п.п.

-

3. Аквізаційні витрати Страховика за перші три місяці 2019 року становили 2,688 млн. грн., що на 8,97% менше ніж за аналогічний період 2018 року. За підсумками роботи в першому квартал 2019 року СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» отримала збиток у розмірі 2 тис. грн. Розмір збитку є несуттєвим і не повинен негативно вплинути на діяльність Страховика. На думку РА «Стандарт-Рейтинг», в наступних періодах Компанія може повернутись до прибуткової діяльності.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 1,69% до 430,027 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 2 тис. грн. до 53,079 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 1,93% до 376,948 млн. грн.;

  • Високоліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) скоротились майже вдвічі (на 49,61%) до 62,439 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року власний капітал покривав 14,08% зобов’язань Страховика, 16,56% його зобов’язань покривались високоліквідними активами (грошовими коштами та їх еквівалентами).

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (30434963) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

430027

422896

7131

1,69%

2

Власний капітал

53079

53081

-2

-0,004%

3

Зобов’язання

376948

369815

7133

1,93%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

14,08%

14,35%

-0,27 п.п.

-

5

Ліквідні активи

62439

123909

-61470

-49,61%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

14,52%

29,30%

-14,78 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

16,56%

33,51%

-16,95 п.п.

-

5. Безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» забезпечує акціонер страховика – міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische Versicherung AG (VIG) представлена у 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає збереження обсягів валового бізнесу Страховика на рівні першого кварталу 2018 року та безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки з боку головного акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела