Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
24-04-2018

24 квітня 2018 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Поновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 12 місяців 2017 року.

1. СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 2017 рік змогла зібрати 497,844 млн. грн. валових премій, що на 14,48% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 2016 року. В той самий час, надходження від фізичних осіб збільшились на 14,01% до 345,415 млн. грн., а від перестраховиків знизились з 0,215 млн. грн. до 0,002 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях склала 69,38%, а частка перестраховиків – 0,0003%. На думку Агентства, приріст валових премій заслуговує позитивної оцінки з огляду на нестабільні умови роботи на українському страховому ринку.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 12 місяців 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

2017 рік

2016 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

497844,3

434880,3

62964

14,48%

2

від страхувальників фізичних осіб

345415,2

302978,9

42436,3

14,01%

3

від перестраховиків

1,6

215,3

-213,70

-99,26%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

69,38%

69,67%

-0,29 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в брутто-преміях

0,0003%

0,05%

-0,05 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

120603,7

92280,5

28323,2

30,69%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

24,23%

21,22%

3,01 п.п.

-

8

Чисті премії

377240,6

342599,8

34640,8

10,11%

9

Зароблені страхові премії

353518,0

338576,6

14941,4

4,41%

10

Рентабельність продажів

-16,75%

-7,04%

-9,71 п.п.

-

11

Страхові виплати і компенсації

243398,1

185766,5

57631,6

31,02%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

48,89%

42,72%

6,17 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року виросли на 30,69%: з 92,281 млн. грн. до 120,604 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 3,01 п.п. до 24,23%. Показники ділової активності Компанії продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії Страховика збільшились на 10,11% до 377,241 млн. грн., а зароблені – на 4,41% до 353,518 млн. грн.

3. За чотири квартали 2017 року Компанія здійснила виплати своїм клієнтам на суму 243,398 млн. грн., що на 31,02% перевищує обсяг виплат за той самий період 2016 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 42,72% до 48,89%, або на 6,17 п.п. За результатами 2017 року Страховик продемонстрував збиткову діяльність. Агентство відмічає, що розмір збитку не несе в собі загрози фінансовій стійкості Компанії.

 

4. В період з 01.01.2017р. по 01.01.2018р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

 • Активи збільшились на 7,07% до 476,229 млн. грн.;

 • Власний капітал зменшився на 62,05% до 49,981 млн. грн.;

 • Зобов’язання збільшились на 36,15% до 426,248 млн. грн.;

 • Ліквідні активи виросли на 7,15% до 219,059 млн. грн.

Таким чином, станом на початок 2018 року Компанія мала достатній рівень ліквідності (51,39%), а власний капітал покривав 11,73% зобов’язань Страховика. Агентство звертає увагу, що в грудні 2017 року задля підтримки розвитку СК «Княжа» та посилення її позицій на українському ринку було вирішено збільшити капітал на 4,5 млн. євро.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 12 місяців 2017 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2018

01.01.2017

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

476229,1

444787,4

31441,7

7,07%

2

Власний капітал

49981,2

131719,7

-81738,5

-62,05%

3

Зобов’язання

426247,9

313067,7

113180,2

36,15%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

11,73%

42,07%

-30,35 п.п.

-

5

Ліквідні активи

219059,4

204442,7

14616,7

7,15%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

46,00%

45,96%

0,03 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

51,39%

65,30%

-13,91 п.п.

-

5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. Згідно з попередніми підсумками діяльності за 12 місяців 2017 року, VIG продемонструвала наступні результати:

 • Об’єм премій по Групі склав 9,4 млрд. євро, що на 3,7% вище аналогічного показника за 12 місяців 2016 року;

 • Прибуток до оподаткування зріс на 8,8% до 443 млн. євро;

 • Комбінований коефіцієнт покращився до 96,7%.

Проаналізувавши діяльність Компанії за 12 місяців 2017 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Приріст валових премій;

 • Високий рівень виплат (48,89%);

 • Достатній рівень ліквідності (51,39%);

 • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела