Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
14-05-2019

14 травня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. За перші три місяці 2019 року СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» зібрала 211,624 млн. грн. валових премій, що на 57,5% перевищує обсяг премій за той же період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 66,68% до 150,633 млн. грн., а від перестрахувальників – на 0,5% до 0,181 млн. грн. Таким чином, фізичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

На думку РА «Стандарт-Рейтинг», такий помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т. ч.

211623,5

134367,9

77255,6

57,50%

2

від страхувальників фізичних осіб

150633

90370

60262,6

66,68%

3

від перестрахувальників

181,2

180,3

0,90

0,50%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

71,18%

67,26%

3,92 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,09%

0,13%

-0,04 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

98882,2

25705

73177,20

284,68%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

46,73%

19,13%

27,60 п.п.

-

8

Чисті премії

112741,3

108662,9

4078,4

3,75%

9

Зароблені страхові премії

103372,2

96303,1

7069,10

7,34%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-50009,9

-22418,1

-27591,80

123,08%

11

Рентабельність продажів

-23,63%

-16,68%

-6,95 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

68986,4

71693

-2706,60

-3,78%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

32,60%

53,36%

-20,76 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-36154,0

-16830,8

-19323,20

-

15

Рентабельність власного капіталу

-20,02%

-9,09%

-10,93 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли більш ніж у три рази: з 25,705 млн. грн. до 98,882 млн. грн. Відповідно, виріс коефіцієнт залежності від перестрахових компаній: з 19,13% до 46,73%, або на 27,6 п.п.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 3,75% до 112,741 млн. грн., а зароблені премії – на 7,34% до 103,372 млн. грн.

3. За перші три місяці 2019 року СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» сплатила своїм клієнтам 68,986 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 3,78% нижче обсягу виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат знизився з 53,36% до 32,6%, або на 20,76 п.п.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 15,68% до 961,702 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 19,85% до 180,558 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 14,76% до 781,144 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли на 7,08% до 290,167 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала задовільні рівні ліквідності (37,15%) та капіталізації (23,11%).

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

961701,5

831323,5

130378

15,68%

2

Власний капітал

180557,8

150649,2

29908,6

19,85%

3

Зобов’язання

781144

680674,3

100469,4

14,76%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

23,11%

22,13%

0,98 п.п.

-

5

Ліквідні активи

290166,5

270982,7

19183,8

7,08%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

30,17%

32,60%

-2,43 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

37,15%

39,81%

-2,66 п.п.

-

5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. 

Проаналізувавши діяльність Компанії за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєвий приріст валових премій;

  • Хороший рівень виплат (32,6%);

  • Достатній рівень ліквідності (37,15%);

  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела