Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
14-05-2020

14 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші три місяці 2020 року зібрала 207,763 млн. грн. валових премій, що на 1,82% нижче обсягу премій за аналогічний період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб знизились на 10,16% до 135,335 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились на 39,24% до 0,252 млн. грн. За підсумками першого кварталу 2020 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Компанії склала 65,14%, частка перестрахувальників – 0,12%. Таким чином, фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  (24175269) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

207 763

211 624

-3 860

-1,82%

2

від страхувальників фізичних осіб

135 335

150 633

-15 298

-10,16%

3

від перестрахувальників

252

181

71

39,24%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

65,14%

71,18%

-6,04 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,12%

0,09%

0,03 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

55 385

98 882

-43 497

-43,99%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

26,66%

46,73%

-20,07 п.п.

-

8

Чисті премії

152 378

112 741

39 637

35,16%

9

Зароблені страхові премії

160 954

103 372

57 582

55,70%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

10 112

-50 010

60 122

-

11

Рентабельність продажів

4,87%

-23,63%

28,50 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

77 827

68 986

8 841

12,81%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

37,46%

32,60%

4,86 п.п.

-

14

Чистий прибуток

25 916

-36 154

62 070

-171,68%

15

Рентабельність власного капіталу

10,99%

-20,02%

31,03 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року знизились на 43,99%: з 98,882 млн. грн. до 55,385 млн. грн. Відповідно, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній скоротився з 46,73% до 26,66%, або на 20,07 п.п.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 35,16% до 152,378 млн. грн., а зароблені премії – на 55,70% до 160,954 млн. грн. 

3. За перші три місяці 2020 року СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплатила своїм клієнтам 77,827 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 12,81% більше обсягу виплат за аналогічний період 2019 року. Враховуючи приріст страхових відшкодувань, рівень виплат виріс з 32,60% до 37,46%, або на 4,86 п.п.

За результатами діяльності в першому кварталі 2020 року СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2020 року склав 10,112 млн. грн., а чистий прибуток – 25,916 млн. грн., в й час як за аналогічний період 2019 року Страховик отримав операційний та чистий збитки. 

4. За період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 7,91% до 1,166 млрд. грн.;
  • Власний капітал виріс на 12,35% до 235,709 млн. грн.;
  • Зобов’язання збільшились на 6,84% до 929,926 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 7,86% до 230,909 млн. грн.

 Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія мала задовільні рівні покриття грошовими коштами зобов’язань (24,83%) і капіталізації (25,35%). При цьому Агентство зазначає, що станом на 31.03.2020р. Страховик здійснив довгострокові та поточні фінансові інвестиції в обсязі 309,202 млн. грн., які на 29,22% складались з ОВДП, і на 70,78% - з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу. Даний факт позитивно впливає на забезпеченість ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» високоліквідними активами.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1 165 635

1 080 159

85 476

7,91%

2

Власний капітал

235 709

209 792

25 917

12,35%

3

Зобов’язання

929 926

870 367

59 559

6,84%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

25,35%

24,10%

1,25 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

230 909

250 609

-19 700

-7,86%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

19,81%

23,20%

-3,39 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

24,83%

28,79%

-3,96 п.п.

-

 5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 25 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. 

Проаналізувавши діяльність СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перший квартал 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст чистих та зароблених страхових премій;
  • Хороший рівень виплат (37,46%);
  • Хороші показники прибутковості;
  • Достатній рівень забезпечення ліквідними активами;
  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела