Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
06-08-2019

6 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші шість місяців 2019 року зібрала 439,254 млн. грн. валових премій, що на 54,2% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 65,14% до 318,051 млн. грн., а від перестрахувальників – на 50,68% до 0,313 млн. грн. Таким чином, фізичні особи продовжують займати переважну частку в клієнтському портфелі Страховика.

Помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика, на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

439254

284867

154387

54,20%

2

від страхувальників фізичних осіб

318051

192596

125455

65,14%

3

від перестрахувальників

312,5

207,4

105,10

50,68%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

72,41%

67,61%

4,80 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,07%

0,07%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

173725

46658

127067

272,34%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

39,55%

16,38%

23,17 п.п.

-

8

Чисті премії

265530

238210

27320

11,47%

9

Зароблені страхові премії

240853,0

204948,6

35904,4

17,52%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-45997

-36271

-9726

-

11

Рентабельність продажів

-10,47%

-12,73%

2,26 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

173201

139132

34069

24,49%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

39,43%

48,84%

-9,41 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-17420

-23648

6228

-

15

Рентабельність власного капіталу

-8,74%

-13,26%

4,52 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли більш ніж у 3,7 рази: з 46,658 млн. грн. до 173,725 млн. грн. Відповідно, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній виріс з 16,38% до 39,55%, або на 23,17 п.п.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 11,47% до 265,53 млн. грн., а зароблені премії – на 17,52% до 240,853 млн. грн.

3. За перші шість місяців 2019 року СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» виплатила своїм клієнтам 173,201 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 24,49% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Враховуючи випереджаючі темпи росту валових премій над страховими виплатами і компенсаціями, рівень виплат знизився з 48,84% до 39,43%, або на 9,41 п.п.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 26,01% до 1,048 млрд. грн.;

  • Власний капітал виріс на 32,29% до 199,292 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 24,62% до 848,256 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) виросли на 6,68% до 289,076 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія мала задовільні рівні ліквідності (34,08%) і капіталізації (23,49%). При цьому Агентство зазначає, що станом на 30.06.2019р. Страховик здійснив довгострокові та поточні фінансові інвестиції в обсязі 203,779 млн. грн., які на 55,45% складались з ОВДП, і на 44,55% - з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу. Даний факт позитивно впливає на ліквідність ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1047548

831324

216224

26,01%

2

Власний капітал

199292

150649

48643

32,29%

3

Зобов’язання

848256

680674

167582

24,62%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

23,49%

22,13%

1,36 п.п.

-

5

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти)

289076

270983

18093

6,68%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

27,60%

32,60%

-5,00 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

34,08%

39,81%,

-5,73 п.п.

-

5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Проаналізувавши діяльність Компанії за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Суттєвий приріст валових премій;

  • Високий рівень виплат (39,43%);

  • Достатній рівень ліквідності (34,08%);

  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела