Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «СК «КРЕМІНЬ»


Изображение 1
31-07-2019

31 липня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРЕМІНЬ» за I півріччя 2019 року

Показники

I півріччя

2019 р. (30.06.2019)

I півріччя

2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

2 514 079

2 719 517

-205 438

-7,55%

Власний капітал, тис. грн.

1 999 215

1 999 348

-133

-0,01%

Валові зобов’язання, тис. грн.

514 864

720 169

-205 305

-28,51%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

388,30%

277,62%

110,68 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

85 279

116 339

-31 060

-26,70%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

16,56%

16,15%

0,41 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

720 564

1 108 231

-387 667

-34,98%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

696 127

1 045 935

-349 808

-33,44%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

96,61%

94,38%

2,23 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

4 898

108 334

-103 436

-95,48%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,68%

9,78%

-9,10 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 864

4 796

-932

-19,43%

Рентабельність продажів, %

0,54%

0,43%

0,11 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-7

-144

137

-

Рентабельність власного капіталу, %

-0,0004%

-0,007%

0,007 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СК «КРЕМІНЬ» за період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. скоротились на 7,55% і на кінець другого кварталу 2019 року склали 2514 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період практично не змінився і на кінець другого кварталу 2019 року становив 1999 млн. грн., а валові зобов'язання зменшились на 28,51% до 514,86 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов’язань Страховика збільшилось на 110,68 п.п. і на 30.06.2019 р. становило 388,3%, що свідчить про дуже високу забезпеченість Компанії власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в АТ «СК «КРЕМІНЬ» станом на 30.06.2019 р. склали 85,28 млн. грн., зменшившись на 26,7% порівняно з 30.06.2018 р. Проте більш стрімкі темпи зниження валових зобов’язань призвели до зростання ліквідності Компанії: за аналізований період вона збільшилась на 0,41 п.п. до 16,56%. Агентство нагадує, що невеликий рівень ліквідності Страховика обумовлений його спеціалізацією на роботі з великими ризиками.

3. За перше півріччя 2019 року Страховик зібрав 720,56 млн. грн. валових премій, що на 34,98% менше обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, скоротилась на 33,34%. В результаті, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, і брутто-преміями за підсумками перших двох кварталів 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року виросло на 2,23 п.п. до 96,61%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СК «КРЕМІНЬ», в першому півріччі 2019 року зменшились порівняно з першим півріччям 2018 року на 95,48%, рівень виплат Страховика скоротився до 0,68%.

4. За перші два квартали 2019 року Компанія отримала 3,86 млн. грн. операційного прибутку, що на 19,43% менше ніж фінансовий результат від операційної діяльності за підсумками аналогічного періоду 2018 року. Також Компанія в аналізованому періоді отримала незначний чистий збиток.

Таким чином, аналіз даних звітності Компанії та особливої інформації АТ «СК «КРЕМІНЬ» як емітента цінних паперів за перше півріччя 2019 року показав: дуже високий запас капіталу і незначне зростання ліквідності на фоні скорочення ділової активності Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»


Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела