Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про виникнення особливої інформації СК КСД


Изображение 1
27-04-2016
  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім».
  2. Код за ЄДРПОУ: 25201716.
  3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 290-93-41.
  5. Електронна поштова адреса: info@ksd.net.ua.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ksd.net.ua.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 26.04.2016р.

Повідомляємо, що 26.04.2016р. Приватним акціонерним товариством «Київський страховий дім» (далі - Товариство) отримано від депозитарію Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства складений станом на 22.04.2016р. та лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрно-промислова група «Південь» №26-04/16 від 26.04.2016р., та лист Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ БРОКЕР» №1 від 26.04.2016р. Відповідно до отриманої інформації, відбулися наступні зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв’язку з чим: Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрно-промислова група «Південь» (код за ЄДРПОУ 32498479), місцезнаходження: 08162, Київська обл., Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Кірова, 162.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 59,6655%. (119331шт.)

Розмір зменшення пакета акцій акціонера: 59,6655%. (119331шт.)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 0% (0 шт.).

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ БРОКЕР» (код за ЄДРПОУ 38657159), місцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 144а.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 40,00% (80000шт.).

Розмір збільшення пакета акцій акціонера: 9,999% (19998шт.)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 49,999% (99998шт.).

Джерело: Національна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела