Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Обновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «МИР»


Изображение 1
14-05-2019

14 травня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435) на рівні uaВВВ за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за перший квартал 2019 року, (тис. грн., %, п.п.)

Показники

I квартал

2019 р. (31.03.2019)

I квартал

2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

105 437

88 553

16 884

19,07%

Власний капітал, тис. грн.

79 123

73 815

5 308

7,19%

Валові зобов’язання, тис. грн.

26 314

14 738

11 576

78,55%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

300,69%

500,85%

-200,16 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

3 687

6 943

-3256

-46,90%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

14,01%

47,11%

-33,10 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн.

25 471

15 674

9 797

62,50%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

21 183

6 462

14 721

227,81%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

83,17%

41,23%

41,94 п.п.

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

204

47

158

338,20%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,80%

0,30%

0,50 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

938

462

476

103,03%

Рентабельність продажів, %

3,68%

2,95%

0,73 п.п.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

509

10

499

4990,00%

Рентабельність власного капіталу, %

0,64%

0,01%

0,63 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «МИР» за період з 31.03.2018 по 31.03.2019 року збільшились на 19,07% до 105,44 млн. грн. За цей же час валові зобов'язання Страховика виросли на 78,55%, а власний капітал показав приріст на 7,19%. Більші темпи приросту зобов'язань порівняно з власним капіталом Страховика в аналізованому періоді призвели до зменшення покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 200,16 п.п. до 300,69%. Не дивлячись на суттєве зменшення, станом на 31.03.2019 р. рівень капіталізації СК «МИР» все ще залишався дуже високим і Компанія мала втричі більший обсяг власного капіталу порівняно з її зобов'язаннями.

2. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді збільшилась. Так, за перші три місяці 2019 року СК «МИР» зібрала 25,47 млн. грн. валових премій, що на 62,5% перевищує обсяг премій за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла майже в 3,3 рази і склала 21,18 млн. грн., що становило 81,17% від валових премій. Виплати і відшкодування, здійснені Компанією за три місяці 2019 року, склали 0,8% від валових премій.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «МИР» станом на 31.03.2019 року склали 3,69 млн. грн., що на 46,9% менше ніж на 31.03.2018 року. Зниження залишків грошових коштів та їх еквівалентів на фоні зростання зобов'язань Компанії в аналізованому періоді призвели зменшення покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 33,10 п.п. до 14,01%.

4. Діяльність СК «МИР» в першому кварталі 2019 року було прибутковою. Фінансовий результат від операційної діяльності порівняно з першим кварталом 2018 року виріс вдвічі до 938 тис. грн., а чистий прибуток збільшився майже в 50 разів до 509 тис. грн. Не дивлячись на незначний обсяг прибутку Страховика та низькі значення показників його рентабельності, Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Компанії.

Таким чином, проаналізувавши основні показники діяльності СК «МИР» за перший квартал 2019 року, Агентство відзначає: наявність високого запасу капіталу, зростання ділової активності та прибуткову діяльність Страховика на фоні істотного зниження покриття грошовими коштами його зобов’язань.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела