Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «МИР»


Изображение 1
12-08-2019

12 серпня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435) на рівні uaВВВ за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Страховика за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за перше півріччя 2019 року, (тис. грн., %, п.п.)

Показники

I півріччя

2019 р. (30.06.2019)

I півріччя

2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

110 096

91 961

18 135

19,72%

Власний капітал, тис. грн.

77 905

77 512

393

0,51%

Валові зобов’язання, тис. грн.

32 191

14 449

17 742

122,79%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

242,01%

536,45%

-294,44 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

736

6 962

-6 226

-89,43%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

2,29%

48,18%

-45,89 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

47 907

30 231

17 676

58,47%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

42 349

9 906

32 443

327,51%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

88,40%

32,77%

55,63 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

406

175

231

132,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,85%

0,58%

0,27 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

95

1 016

-921

-90,65%

Рентабельність продажів, %

0,20%

3,36%

-3,16 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-709

135

-844

-

Рентабельність власного капіталу, %

-0,91%

0,17%

-1,08 п.п

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «МИР» за період з 30.06.2018 по 30.06.2019 року виросли на 19,72% до 110,1 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 0,51%, а валові зобов'язання – в 2,22 рази до 32,19 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань страховика за аналізований період знизилось на 294,44 п.п. і на 30.06.2019 р. склало 242,01%. Таким чином, не дивлячись на зниження, значення покриття власним капіталом зобов’язань страховика свідчило про формування ПрАТ «СК «МИР» високого запасу капіталу станом на початок другого півріччя 2019 року.

2. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді збільшилась. Так, за перше півріччя 2019 року ПрАТ «СК «МИР» зібрала 47,91 млн. грн. валових премій, що на 58,47% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла в 4,28 рази до 42,35 млн. грн., і склала 88,4% від валових премій. Виплати і відшкодування, здійснені Компанією за перші два квартали 2019 року, становили 0,85% від валових премій.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «МИР» станом на 30.06.2019 року склали 0,74 млн. грн., що на 89,43% менше ніж на 30.06.2018 року. Різноспрямований рух показників грошових коштів та валових зобов'язань Компанії в аналізованому періоді призвів до суттєвого зниження покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика, який станом на кінець першого півріччя 2019 року склав всього 2,29%. Проте слід зазначити, що портфель фінансових інвестицій Страховика включав державні облігації на суму 3,5 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

4. Фінансові результати ПрАТ «СК «МИР» в аналізованому періоді погіршились. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за перше півріччя 2019 року склав 0,095 млн. грн. і порівняно з першим півріччям 2018 року зменшився на 90,65%. За підсумками діяльності за перші два квартал 2019 року Страховик отримав чистий збиток в розмірі 0,71 млн. грн. Агентство зазначає, що розмір отриманого збитку не є суттєвим і не повинен негативно вплинути на фінансову стійкість Страховика.

Таким чином, проаналізувавши основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає: наявність високого запасу капіталу та зростання ділової активності, на фоні погіршення фінансових результатів та істотного зниження покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела