Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «МИР»


Изображение 1
12-08-2019

12 серпня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» за національною шкалою на рівні uaВВВ. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ПРАТ «СК «МИР») оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Страховик за перші шість місяців 2019 року зібрав 47,907 млн. грн. валових премій, що на 58,47% перевищило обсяг премій, зібраних за той самий період 2018 року. В той же час, надходження від фізичних осіб скоротились на 5,67% до 1,855 млн. грн., а від перестрахувальників – виросли майже у 38 разів до 22,247 млн. грн. Таким чином, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Помітний приріст обсягу валового бізнесу, на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

47907,4

30230,8

17676,6

58,47%

2

від страхувальників фізичних осіб

1854,97

1966,4

-111,43

-5,67%

3

від перестрахувальників

22246,82

586

21660,82

3696,39%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

3,87%

6,50%

-2,63 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

46,44%

1,94%

44,50 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

42349,2

9906,3

32442,9

327,50%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

88,40%

32,77%

55,63 п.п.

-

8

Чисті премії

5558,2

20324,5

-14766,3

-72,65%

9

Зароблені страхові премії

9583,9

20151,7

-10567,8

-52,44%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

95

1016

-921

-90,65%

11

Страхові виплати і відшкодування

406,2

175,3

230,9

131,72%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,85%

0,58%

0,27 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-709

135

-844

-

14

Рентабельність власного капіталу

-0,91%

0,17%

-1,08 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року збільшились у 4,27 разів до 42,349 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс з 32,77% до 88,40%, або на 55,63 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «МИР» продемонстрували спадний тренд. Чисті премії знизились на 72,65% до 5,558 млн. грн., а зароблені – на 52,44% до 9,584 млн. грн.

3. За перше півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,406 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що у 2,32 рази перевищило обсяг страхових виплат за той самий період 2018 року. В результаті, рівень виплат виріс до 0,85%.

Згідно з результатами діяльності за перші шість місяців 2019 року, Страховик продемонстрував збиткову діяльність. Але Агентство відмічає, що розмір збитку незначний і не несе в собі загрози фінансовій стійкості ПрАТ «СК «МИР».

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 7,51% до 110,096 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 0,9% до 77,905 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 35,31% до 32,191 млн. грн.;

  • Ліквідні активи скоротились на 86,09%% до 0,736 млн. грн. Крім того, слід зазначити, що станом на 01.07.2019р. Страховик володів на суму 3,5 млн. грн. облігаціями внутрішньої державної позики, які вважаються ліквідним інструментом з мінімальним рівнем кредитного ризику.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (242,01%), а ліквідні активи покривали 2,29% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (ЄДРПОУ 19209435), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

110096

102405

7691

7,51%

2

Власний капітал

77905

78614

-709

-0,90%

3

Зобов’язання

32191

23791

8400

35,31%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

242,01%

330,44%

-88,43 п.п.

-

5

Ліквідні активи

736

5291

-4555

-86,09%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

0,67%

5,17%

-4,50 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

2,29%

22,24%

-19,95 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «МИР» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає помітний приріст валових премій та надлишковий рівень капіталізації (242,01%), що дозволило оновити рейтинг фінансової стійкості страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела