Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги СК «Перша»


Изображение 1
29-05-2019

29 травня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. За перші три місяці 2019 року Страховик зібрав 136,501 млн. грн. валових премій, що на 3,2% перевищує обсяг премій за той самий період 2018 року. В тому числі, надходження від фізичних осіб збільшились на 6,05% до 60,056 млн. грн., а від перестрахувальників – на 7,13% до 18,323 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб становила 44%, а частка перестрахувальників – 13,42%.

На думку Агентства, зростання обсягів валового бізнесу Страховика заслуговує на позитивну оцінку.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т. ч.

136501,4

132266

4235,4

3,20%

2

від страхувальників фізичних осіб

60056

56628

3428

6,05%

3

від перестрахувальників

18322,8

17103

1219,8

7,13%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

44,00%

42,81%

1,19 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

13,42%

12,93%

0,49 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

35739,7

37006

-1266,3

-3,42%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

26,18%

27,98%

-1,80 п.п.

-

8

Чисті премії

100761,7

95260

5501,7

5,78%

9

Зароблені страхові премії

91886,9

97969

-6082,1

-6,21%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-2664

7112

-9776

-

11

Страхові виплати і компенсації

51668,2

45799

5869,2

12,82%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

37,85%

34,63%

3,22 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1286

1979

-693

-35,02%

14

Рентабельність власного капіталу

1,11%

1,80%

-0,69 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року, знизились на 3,42% до 35,74 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 1,8 п.п. до 26,18%.

Показники ділової активності СК «Перша» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Чисті премії виросли на 5,78% до 100,762 млн. грн., а зароблені премії знизились на 6,21% до 91,887 млн. грн.

3. За перші три місяці 2019 року Компанія виплатила 51,668 млн. грн. своїм клієнтам, що на 12,82% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 34,63% до 37,85%, або на 3,22 п.п.

Згідно з результатами першого кварталу 2019 року, незважаючи на негативний фінансовий результат від операційної діяльності, СК «Перща» показала прибуток у розмірі 1,286 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючий тренд:

  • Активи збільшились на 5,25% до 691,261 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 1,32% до 116,373 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 6,09% до 574,888 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли на 6,57% до 266,998 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія володіла задовільним рівнем капіталізації (20,24%) та достатнім рівнем ліквідності (46,44%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

691261

656762

34499

5,25%

2

Власний капітал

116373

114857

1516

1,32%

3

Зобов’язання

574888

541905

32983

6,09%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

20,24%

21,20%

-0,96 п.п.

-

5

Ліквідні активи

266998

250542

16456

6,57%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

38,62%

38,15%

0,47 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

46,44%

46,23%

0,21 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Приріст валових премій;

  • Високий рівень виплат (37,85%) на фоні прибуткової діяльності;

  • Факт прибуткової діяльності;

  • Достатній рівень ліквідності (46,44%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела