Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
22-11-2019

21 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. Компанія за перші три квартали 2019 року зібрала 400,903 млн. грн. валових премій, що на 2,86% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 6,95% до 156,49 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились на 29,58% до 65,955 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях склала 39,03%, а частка перестрахувальників – 16,45%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

400902,7

389740,7

11162

2,86%

2

від страхувальників фізичних осіб

156489,9

168177,2

-11687,3

-6,95%

3

від перестрахувальників

65955,2

50899,9

15055,3

29,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

39,03%

43,15%

-4,12 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

16,45%

13,06%

3,39 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

100856,5

106202,6

-5346,1

-5,03%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

25,16%

27,25%

-2,09 п.п.

-

8

Чисті премії

300046,2

283538,1

16508,1

5,82%

9

Зароблені страхові премії

273251,1

266408,1

6843

2,57%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-1971

16019

-17990

-

11

Страхові виплати і компенсації

170176,1

140704,4

29471,7

20,95%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

42,45%

36,10%

6,35 п.п.

-

13

Чистий прибуток

13852

3937

9915

251,84%

14

Рентабельність власного капіталу

11,13%

3,40%

7,73 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року порівняно з тим же періодом 2018 року знизились на 5,03% до 100,857 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 2,09 п.п. до 25,16%.

Показники ділової активності СК «Перша» продемонстрували зростаючий тренд. Зокрема, чисті премії виросли на 5,82% до 300,046 млн. грн., а зароблені премії збільшились на 2,57% до 273,251 млн. грн.

3. За перші дев’ять місяців 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 170,176 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 20,95% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 36,1% до 42,45%, або на 6,35 п.п.

Незважаючи на негативний результат від операційної діяльності, за перші три квартали 2019 року СК «Перща» отримала прибуток. Чистий прибуток Страховика за аналізований період 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виріс у 3,52 рази і склав 13,852 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 7,63% до 706,852 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 8,33% до 124,427 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 7,48% до 582,425 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли на 16,75% до 292,515 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (21,36%) та достатній рівень ліквідності (50,22%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

706852

656762

50090

7,63%

2

Власний капітал

124427

114857

9570

8,33%

3

Зобов’язання

582425

541905

40520

7,48%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

21,36%

21,20%

0,16 п.п.

-

5

Ліквідні активи

292515

250542

41973

16,75%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

41,38%

38,15%

3,23 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

50,22%

46,23%

3,99 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень виплат (42,45%) на фоні прибуткової діяльності;

  • Суттєве зростання чистого прибутку;

  • Достатній рівень ліквідності (50,22%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела