Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
24-03-2020

24 березня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 12 місяців 2019 року. 

1. За чотири квартали 2019 року СК «Перша» зібрала 513,842 млн. грн. валових премій, що на 0,35% або 1,808 млн. грн. перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 9,28% до 199,719 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились на 24,69% до 81,615 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 38,87%, а частка перестрахувальників – 15,88%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

513842,3

512034,8

1807,5

0,35%

2

від страхувальників фізичних осіб

199718,5

220142,7

-20424,2

-9,28%

3

від перестрахувальників

81615,1

65454

16161,1

24,69%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

38,87%

42,99%

-4,12 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

15,88%

12,78%

3,10 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

123890,6

136199,6

-12309

-9,04%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

24,11%

26,60%

-2,49 п.п.

-

8

Чисті премії

389951,7

375835,2

14116,5

3,76%

9

Зароблені страхові премії

372711,1

347322,4

25388,7

7,31%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-5982,8

19398,0

-25380,8

-

11

Страхові виплати і відшкодування

219769,9

186393

33376,9

17,91%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

42,77%

36,40%

6,37 п.п.

-

13

Чистий прибуток

14278,6

5313,4

8965,2

168,76%

14

Рентабельність власного капіталу

11,41%

4,63%

6,78 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2019 року порівняно з тим же періодом 2018 року знизились на 9,04% до 123,891 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 2,49 п.п. до 24,11%.

Показники ділової активності СК «Перша» продемонстрували зростаючий тренд. Зокрема, чисті премії виросли на 3,76% до 389,952 млн. грн., а зароблені премії збільшились на 7,31% до 372,711 млн. грн. 

3. За дванадцять місяців 2019 року СК «Перша» виплатила своїм клієнтам 219,77 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 17,91% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 36,4% до 42,77%, або на 6,37 п.п.

Незважаючи на негативний результат від операційної діяльності, за чотири квартали 2019 року СК «Перша» отримала чистий прибуток. Так, чистий прибуток Страховика за 2019 рік порівняно з 2018 роком виріс у 2,69 рази і склав 14,279 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 7,6% до 706,678 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 8,93% до 125,118 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 7,32% до 581,56 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли на 18,33% до 296,459 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець четвертого кварталу 2019 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (21,51%) та достатній рівень ліквідності (50,98%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2020

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

706678

656762

49916

7,60%

2

Власний капітал

125118

114857

10261

8,93%

3

Зобов’язання

581560

541905

39655

7,32%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

21,51%

21,20%

0,31 п.п.

-

5

Ліквідні активи

296459

250542

45917

18,33%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

41,95%

38,15%

3,80 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

50,98%

46,23%

4,75 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 12 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (42,77%) на фоні прибуткової діяльності;

  • Суттєве зростання чистого прибутку;

  • Достатній рівень ліквідності (50,98%). 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела