Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
08-08-2019

08 серпня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю у порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Компанія за перші шість місяців 2019 року зібрала 274,319 млн. грн. валових премій, що на 5,74% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 0,24% до 109,659 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились на 34,73% до 44,571 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб становила 39,97%, а частка перестрахувальників – 16,25%.

На думку Агентства, приріст обсягу валового бізнесу в нестабільних умовах роботи на страховому ринку України заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

274318,8

259422

14896,8

5,74%

2

від страхувальників фізичних осіб

109658,9

109918

-259,1

-0,24%

3

від перестрахувальників

44571,3

33082

11489,3

34,73%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

39,97%

42,37%

-2,40 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

16,25%

12,75%

3,50 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

76525,7

71550

4975,7

6,95%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

27,90%

27,58%

0,32 п.п.

-

8

Чисті премії

197793,1

187872

9921,1

5,28%

9

Зароблені страхові премії

184455,9

169729,4

14726,5

8,68%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

3503

12880

-9377

-72,80%

11

Страхові виплати і відшкодування

102753,3

92848

9905,3

10,67%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

37,46%

35,79%

1,67 п.п.

-

13

Чистий прибуток

12128

4268

7860

184,16%

14

Рентабельність власного капіталу

9,52%

3,67%

5,85 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 6,95% до 76,526 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 0,32 п.п. до 27,9%.

Показники ділової активності СК «Перша» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 5,28% до 197,793 млн. грн., а зароблені премії збільшились на 8,68% до 184,456 млн. грн.

3. За перші шість місяців 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 102,753 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 10,67% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат виріс з 35,79% до 37,46%, або на 1,67 п.п.

Згідно з результатами діяльності в першому півріччі 2019 року СК «Перща» продемонструвала хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 3,503 млн. грн. Чистий прибуток Страховика за аналізований період виріс у 2,84 рази до 12,128 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи збільшились на 13,05% до 742,502 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 10,96% до 127,451 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 13,5% до 615,051 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли на 12,63% до 282,177 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія володіла задовільним рівнем капіталізації (20,72%) та достатнім рівнем ліквідності (45,88%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

742502

656762

85740

13,05%

2

Власний капітал

127451

114857

12594

10,96%

3

Зобов’язання

615051

541905

73146

13,50%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

20,72%

21,20%

-0,48 п.п.

-

5

Ліквідні активи

282177

250542

31635

12,63%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

38,00%

38,15%

-0,15 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

45,88%

46,23%

-0,35 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Перша» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (37,46%) на фоні прибуткової діяльності;

  • Хороші показники дохідності;

  • Достатній рівень ліквідності (45,88%). 

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела