Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


Изображение 1
08-08-2019

8 серпня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за I півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

742 502

491 066

251 436

51,20%

Власний капітал, тис. грн.

127 451

116 280

11 171

9,61%

Валові зобов’язання, тис. грн.

615 051

374 786

240 265

64,11%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

20,72%

31,03%

-10,31 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

282 177

224 077

58 100

25,93%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

45,88%

59,79%

-13,91 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

274 319

259 421

14 898

5,74%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

76 526

71 550

4 976

6,95%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

27,90%

27,58%

0,32 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

102 753

92 848

9 905

10,67%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,46%

35,79%

1,67 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 503

12 880

-9 377

-72,80%

Рентабельність продажів, %

1,28%

4,96%

-3,68 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

12 128

4 268

7 860

184,16%

Рентабельність власного капіталу, %

9,52%

3,67%

5,85 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Активи СК «Перша» з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 51,20% і склали 742,5 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період показав приріст на 9,61%, а валові зобов'язання збільшились на 64,11%. В результаті більш стрімких темпів приросту зобов'язань порівняно з власним капіталом Компанії, капіталізація Страховика скоротилась на 10,3 п.п. до рівня 20,72%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» станом на 30.06.2019 р. становили 282,18 млн. грн., що на 25,93% вище, ніж 30.06.2018 р. Більш високий приріст валових зобов'язань порівняно з приростом грошових коштів на рахунках Страховика знизив його ліквідність. Зокрема, станом на 30.06.2019 р. покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика становило 45,88%, що на 13,91 п.п. нижче ніж на 30.06.2018 р.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді виросла. Так, за перше півріччя 2019 року СК «Перша» зібрала на 5,74% більше валових премій, ніж за аналогічній період 2018 року: їх обсяг виріс до 274,32 млн. грн. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 6,95% і склала 76,53 млн. грн., або 27,90% від валових премій. За перше півріччя 2019 року СК «Перша» здійснила страхових виплат на 102,75 млн. грн., що на 10,67% вище, ніж обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених за аналогічний період 2018 року. Коефіцієнт виплат СК «Перша» в аналізованому періоді виріс на 1,67 п.п. до 37,46%.

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою. Чистий прибуток СК «Перша» за перші два квартали 2019 року склав 12,13 млн. грн., що в 2,84  рази більше, ніж за перші два квартали 2018 року. Також в першому півріччі 2019 року СК «Перша» отримала прибуток від операційної діяльності в розмірі 3,5 млн. грн. Зростання обсягів чистого прибутку Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» в першому півріччі 2019 року, Агентство відзначає: достатній рівень ліквідності, зростання ділової активності та збільшення обсягів чистого прибутку Страховика, на фоні зниження рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела