Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


Изображение 1
14-05-2019

14 травня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за I квартал 2019 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

I квартал 2019 р. (31.03.2019)

I квартал 2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

691 261

494 297

196 964

39,85%

Власний капітал, тис. грн.

116 373

109 744

6 629

6,04%

Валові зобов’язання, тис. грн.

574 888

384 553

190 335

49,50%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

20,24%

28,54%

-8,30 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

266 998

216 012

50 986

23,60%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

46,44%

56,17%

-9,73 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

136 501

132 266

4 235

3,20%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

35 740

37 006

-1 266

-3,42%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

26,18%

27,98%

-1,80 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

51 668

45 799

5 869

12,81%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,85%

34,63%

3,22 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-2 664

7 112

-9 776

-

Рентабельність продажів, %

-1,95%

5,38%

-7,33 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 286

1 979

-693

-35,02%

Рентабельність власного капіталу, %

1,11%

1,80%

-0,69 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Активи СК «Перша» з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. виросли на 39,85% і склали 691,26 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 6,04%, а валові зобов'язання показали приріст на 49,5%. Результатом більш стрімких темпів приросту зобов'язань ніж власного капіталу стало зменшення покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 8,3 п.п. до рівня 20,24%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» станом на 31.03.2019 р. становили 267 млн. грн., що на 23,60% вище за аналогічний показник станом на 31.03.2018 р. Більш високий приріст валових зобов'язань порівняно з приростом грошових коштів на рахунках Страховика знизив його ліквідність. Так, за станом на 31.03.2019 р. покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика становило 46,44%, що на 9,73 п.п. нижче ніж на 31.03.2018 р.

3. За перші три місяці 2019 року СК «Перша» зібрала 136,5 млн. грн. валових премій, це на 3,2% вище, ніж обсяг премій, зібраних за аналогічній період 2018 року. Частина страхових премій, яка належить перестраховикам, зменшилась на 3,42% і склала 35,74 млн. грн., що становить 26,18% від валових премій. За перший квартал 2019 року Компанія здійснила страхових виплат на 51,67 млн. грн., що на 12,81% перевищує показник за аналогічний період 2018 року. Коефіцієнт виплат СК «Перша» в аналізованому періоді виріс на 3,22 п.п. до 37,85%.

4. Чистий прибуток Страховика за перші три місяці 2019 року склав 1,29 млн. грн., що на 35,02% менше ніж за три місяці 2018 року. В першому кварталі 2019 року СК «Перша» отримала збиток від операційної діяльності в розмірі 2,66 млн. грн, в той час як в аналогічному періоді 2018 року її операційна діяльність була прибутковою.  Падіння прибутку та від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності Компанії призвели до погіршення її показників рентабельності.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» в першому кварталі 2019 року, Агентство відзначає: достатній рівень ліквідності, зростання ділової активності та наявність чистого прибутку Страховика на фоні зниження рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела