Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
30-07-2019

29 липня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за I півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

383 604

370 552

13 052

3,52%

Власний капітал, тис. грн.

190 446

180 561

9 885

5,47%

Валові зобов’язання, тис. грн.

193 158

189 991

3 167

1,67%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

98,60%

95,04%

3,56 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

218 106

195 725

22 381

11,43%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

112,92%

103,02%

9,90 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

131 076

132 494

-1 418

-1,07%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 548

15 818

-7 270

-45,96%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

6,52%

11,94%

-5,42 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

62 189

49 220

12 969

26,35%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

47,44%

37,15%

10,29 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 991

0

2 991

-

Рентабельність продажів, %

2,28%

0,00%

2,28 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-5 267

-11 130

5 863

-

Рентабельність власного капіталу, %

-2,77%

-6,16%

3,39 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 3,52% до 383,6 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 5,47% до 190,45 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 1,67% до 193,16 млн. грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу порівняно з валовими зобов’язаннями Страховика, співвідношення між цими показниками на протязі аналізованого періоду виросло на 3,56 п.п. до 98,6%, що свідчить про підтримку АТ «ПРОСТО-страхування» запасу капіталу на високому рівні.

2. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках Компанії станом на 30.06.2019 р. становив 218,11 млн. грн., що на 11,43% більше ніж на 30.06.2018 р. Таким чином, на протязі аналізованого періоду покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика збільшилось на 9,9 п.п. і  кінець другого кварталу 2019 року знаходилось на дуже високому рівні – 112,92%.

3. За перше півріччя 2019 року Страховик зібрав 131,08 млн. грн. валових премій, що практично дорівнює обсягу премій за той же період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зменшилась на 45,96% і займала 6,52% в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування». Страхові виплати та відшкодування, здійснені Страховиком, за підсумками шести місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 26,35% до 62,19 млн. грн. Рівень виплат Компанії в першому півріччі 2019 року виріс до 47,44%.

4. За шість місяців 2019 року Компанія отримала 2,99 млн. грн. прибутку від операційної діяльності та 5,27 млн. грн. чистого збитку. Проте слід зазначити, що в аналізованому періоді Страховик більше ніж вдвічі скоротив розмір чистого збитку порівняно з підсумками діяльності в першому півріччі 2018 року, та збільшив розмір операційного прибутку.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи і звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу і ліквідності, а також покращення фінансових результатів діяльності Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела