Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
31-10-2019

30 жовтня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка АТ «ПРОСТО-страхування» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року Компанія зібрала 186,805 млн. грн. валових премій, що тільки на 0,02% нижче обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 7,35% до 138,073 млн. грн., а від перестрахувальників – скоротились на 14,17% до 4,843 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика продовжила зростати і станом на 30.09.2019р. становила 73,91%, а частка перестрахувальників знизилась на 0,43 п.п. до 2,59%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673) тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

186805

186841

-36

-0,02%

2

від страхувальників фізичних осіб

138073

128623,7

9449,3

7,35%

3

від перестрахувальників

4843

5642,6

-799,6

-14,17%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

73,91%

68,84%

5,07 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

2,59%

3,02%

-0,43 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

9174

16496,5

-7322,5

-44,39%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

4,91%

8,83%

-3,92 п.п.

-

8

Чисті премії

177631

170344,5

7286,5

4,28%

9

Зароблені страхові премії

173472

149290,5

24181,5

16,20%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

13596

1313

12283

935,49%

11

Страхові виплати і компенсації

85443

75116,5

10326,5

13,75%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

45,74%

40,20%

5,54 п.п.

-

13

Чистий прибуток (збиток)

-7957

4707

-12664

-

14

Рентабельність власного капіталу

-4,24%

2,40%

-6,64 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року знизились на 44,39%: з 16,497 млн. грн. до 9,174 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 8,83% до 4,91%, або на 3,92 п.п.

Показники ділової активності АТ «ПРОСТО-страхування» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 4,28% до 177,631 млн. грн., а зароблені – на 16,2% до 173,472 млн. грн.

3. За перші дев’ять місяців 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 85,443 млн. грн., що на 13,75% перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2018 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 40,20% до 45,74%, або на 5,54 п.п.

В аналізованому періоді Компанія продемонструвала високий фінансовий результат від операційної діяльності. Так, за три квартали 2019 року прибуток від операційної діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» становив 13,596 млн. грн., що більш ніж у десятеро перевищило фінансовий результат за 9 місяців 2018 року. Проте за підсумками 9 місяців 2019 року Компанія отримала чистий збиток в сумі 7,957 млн. грн., порівняно з прибутком в 4,707 млн. грн., отриманим за аналогічний період 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники АТ «ПРОСТО-страхування» продемонстрували спадаючий тренд:

  • Активи знизились на 2,4% до 370,76 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 4,07% до 187,756 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 0,62% до 183,004 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 6,3% до 214,291 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Страховик мав надлишкові рівні капіталізації (102,60%) та ліквідності (117,1%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

370760

379864

-9104

-2,40%

2

Власний капітал

187756

195713

-7957

-4,07%

3

Зобов’язання

183004

184151

-1147

-0,62%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

102,60%

106,28%

-3,68 п.п.

-

5

Ліквідні активи

214291

228700

-14409

-6,30%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

57,80%

60,21%

-2,41 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

117,10%

124,19%

-7,10 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст чистих та зароблених премій;

  • Дуже високий рівень капіталізації (102,60%);

  • Надлишковий рівень ліквідності (117,1%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела