Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
28-07-2020

28 липня 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка АТ «ПРОСТО-страхування» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2020 року. 

1. За перші шість місяців 2020 року АТ «ПРОСТО-страхування» зібрало 131,477 млн. грн. валових премій, що на 0,401 млн. грн. або на 0,31% перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2019 року. Надходження від фізичних осіб також збільшились: на 4,35% до 96,782 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, скоротились на 43,36% до 2,028 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика продовжила зростати і станом на 30.06.2020р. становила 73,61%, а частка перестрахувальників знизилась на 1,19 п.п. до 1,54%. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673) тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

131 477

131 076

401

0,31%

2

від страхувальників фізичних осіб

96 782

92 743

4 039

4,35%

3

від перестрахувальників

2 028

3 581

-1 553

-43,36%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

73,61%

70,76%

2,85 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,54%

2,73%

-1,19 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

8 377

8 548

-171

-2,00%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

6,37%

6,52%

-0,15 п.п.

-

8

Чисті премії

123 100

122 528

572

0,47%

9

Зароблені страхові премії

117 093

113 413

3 680

3,24%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-3 457

2 991

-6 448

-215,58%

11

Страхові виплати і відшкодування

50 904

62 189

-11 285

-18,15%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

38,72%

47,44%

-8,72 п.п.

-

13

Чистий прибуток

19 038

-5 267

24 305

-

14

Рентабельність власного капіталу

8,62%

-2,77%

11,39 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року знизились на 2,00%: з 8,548 млн. грн. до 8,377 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 6,52% до 6,37%, або на 0,15 п.п.

Показники ділової активності АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії Страховика виросли на 0,47% до 123,1 млн. грн., а зароблені – на 3,24% до 117,093 млн. грн. 

3. За перші шість місяців 2020 року Компанія виплатила своїм клієнтам 50,904 млн. грн., що було на 18,15% нижче обсягу виплат за аналогічний період 2019 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 8,72 п.п. до 38,72%.

Агентство звертає увагу, що незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності, за аналізований період 2020 року Компанія отримала значний розмір чистого прибутку. Так, за перше півріччя 2020 року прибуток АТ «ПРОСТО-страхування» становив 19,038 млн. грн. проти збитку за аналогічний період 2019 року в розмірі 5,267 млн. грн. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. балансові показники АТ «ПРОСТО-страхування» продемонстрували зростаючу динаміку:

  • Активи виросли на 11,55% до 428,820 млн. грн.;
  • Власний капітал збільшився на 9,43% до 220,897 млн. грн.;
  • Зобов’язання показали приріст на 13,88% до 207,923 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 12,70% до 247,206 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2020 року Страховик мав дуже високі рівні капіталізації (106,24%) та ліквідності (118,89%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

428 820

384 433

44 387

11,55%

2

Власний капітал

220 897

201 859

19 038

9,43%

3

Зобов’язання

207 923

182 574

25 349

13,88%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

106,24%

110,56%

-4,32 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

247 206

219 340

27 866

12,70%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

57,65%

57,06%

0,59 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

118,89%

120,14%

-1,25 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» за І півріччя 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;
  • Хороший обсяг чистого прибутку;
  • Дуже високий рівень капіталізації (106,24%);
  • Дуже високий рівень ліквідності (118,89%);
  • Хороший рівень виплат (38,72%). 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела