Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «ПРОСТО-страхування»


Изображение 1
29-07-2019

29 липня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка АТ «ПРОСТО-страхування» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. За перші шість місяців 2019 року Компанія зібрала 131,076 млн. грн. валових премій, що тільки на 1,07% нижче обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 9,89% до 92,743 млн. грн., а від перестрахувальників – скоротились на 14,55% до 3,581 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика продовжила зростати і на 30.06.2019р. становила 70,76%, а частка перестрахувальників знизилась на 0,43 п.п. до 2,73%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та затрат

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673) тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

131076

132494

-1418

-1,07%

2

від страхувальників фізичних осіб

92743,1

84394,4

8348,7

9,89%

3

від перестрахувальників

3581,2

4191

-609,8

-14,55%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

70,76%

63,70%

7,06 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

2,73%

3,16%

-0,43 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

8548

15818

-7270

-45,96%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

6,52%

11,94%

-5,42 п.п.

-

8

Чисті премії

122528

116676

5852

5,02%

9

Зароблені страхові премії

113413

95280

18133

19,03%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

2991

-317

3308

-

11

Страхові виплати і компенсації

62189

49219,6

12969,4

26,35%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

47,44%

37,15%

10,29 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-5267

-11130

5863

 

14

Рентабельність власного капіталу

-2,77%

-6,16%

3,39 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року знизились на 45,96%: з 15,818 млн. грн. до 8,548 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 11,94% до 6,52%, або на 5,42 п.п.

Показники ділової активності АТ «ПРОСТО-страхування» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 5,02% до 122,528 млн. грн., а зароблені – на 19,03% до 113,413 млн. грн.

3. За результатами першого півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 62,189 млн. грн., що на 26,35% перевищує обсяг виплат за перше півріччя 2018 року. Таким чином, помітно збільшився рівень виплат: з 37,15% до 47,44%, або на 10,29 п.п.

Незважаючи на позитивний фінансовий результат від операційної діяльності, за перше півріччя 2019 року Страховик продемонстрував збиткову діяльність. Агентство відмічає суттєве скорочення обсягу збитку (більше ніж вдвічі) порівняно з першим півріччям 2018 року та звертає увагу на те, що розмір отриманого збитку не несе в собі загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 0,98% до 383,604 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 2,69% до 190,446 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 4,89% до 193,158 млн. грн.;

  • Ліквідні активи скоротились на 4,63% до 218,106 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року АТ «ПРОСТО-страхування» мала високий рівень капіталізації (98,60%) та надлишковий рівень ліквідності (112,92%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

АТ "ПРОСТО-страхування" (24745673), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

383604

379864

3740

0,98%

2

Власний капітал

190446

195713

-5267

-2,69%

3

Зобов’язання

193158

184151

9007

4,89%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

98,60%

106,28%

-7,68 п.п.

-

5

Ліквідні активи

218106

228700

-10594

-4,63%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

56,86%

60,21%

-3,35 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

112,92%

124,19%

-11,27 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкостістраховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (47,44%);

  • Високий рівень капіталізації (98,60%);

  • Надлишковий рівень ліквідності (112,92%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела