Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК "ПЗУ Україна"


Изображение 1
15-05-2020

15 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAAА ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА». Страховик з рейтингом uaAAА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2020 року. 

1. ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за перші три місяці 2020 року зібрала 361,71 млн. грн. валових премій, що на 10,02% менше обсягу премій за той самий період 2019 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 9,31% до 226,251 млн. грн., а від перестрахувальників – на 24,42% до 3,878 млн. грн. Незважаючи на дане скорочення, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика виросла з 62,06% до 62,55%. Частка перестрахувальників, в свою чергу, знизилась до 1,07%. Таким чином, фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА»  (20782312) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

361 710

401 996

-40 286

-10,02%

2

від страхувальників фізичних осіб

226 251

249 484

-23 233

-9,31%

3

від перестрахувальників

3 878

5 131

-1 253

-24,42%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

62,55%

62,06%

0,49 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,07%

1,28%

-0,21 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

174 534

144 322

30 212

20,93%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

48,25%

35,90%

12,35 п.п.

-

8

Чисті премії

187 176

257 674

-70 498

-27,36%

9

Зароблені страхові премії

234 416

205 348

29 068

14,16%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

52 281

12 180

40 101

329,24%

11

Страхові виплати та відшкодування

176 147

220 295

-44 148

-20,04%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

48,70%

54,80%

-6,10 п.п.

-

13

Чистий прибуток

59 130

23 580

35 550

150,76%

14

Рентабельність власного капіталу

9,25%

6,22%

3,03 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року виросли на 20,93% до 174,534 млн. грн. Відповідно, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній збільшився з 35,90% до 48,25%, або на 12,35 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку: чисті премії знизились на 27,36% до 187,176 млн. грн., а зароблені премії, навпаки, збільшились на 14,16% до 234,416 млн. грн. 

3. За перші три місяці 2020 року ПрАТ СК «ПЗУ Україна» виплатила своїм клієнтам 176,147 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 20,04% менше обсягу виплат за той самий період 2019 року. Враховуючи випереджаючі темпи скорочення страхових виплат над валовими преміями, рівень виплат знизився на 6,10 п.п. до 48,70%.

Згідно з результатами діяльності за перший квартал 2020 року Страховик продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за перші три місяці 2020 року становив 52,281 млн. грн., що у 4,29 рази перевищило показник за аналогічний період 2019 року. Чистий прибуток ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за перший квартал 2020 рік склав 59,130 млн. грн., що у 2,51 рази більше прибутку Страховика за перший квартал 2019 року. 

4. В період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи збільшились на 0,46% до 2,803 млрд. грн.;
  • Власний капітал виріс на 12,58% до 639,426 млн. грн.;
  • Зобов’язання зменшились на 2,64% до 2,163 млрд. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 2,87% до 131,439 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (29,56%), а 6,08% її зобов’язань покривались грошовими коштами. При цьому Агентство зазначає, що станом на 31.03.2020р. Страховик здійснив поточні фінансові інвестиції в обсязі 311,945 млн. грн., які повністю складались з ОВДП та депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу, що позитивно впливало на його ліквідність.

Агентство нагадує, що ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group (до складу якої входить материнська компанія ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» – PZU S.A.).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА»  (20782312) за І квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2 802 857

2 789 982

12 875

0,46%

2

Власний капітал

639 426

567 960

71 466

12,58%

3

Зобов'язання

2 163 431

2 222 022

-58 591

-2,64%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

29,56%

25,56%

4,00 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

131 439

135 322

-3 883

-2,87%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

4,69%

4,85%

-0,16 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

6,08%

6,09%

-0,01 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за перший квартал 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень виплат (48,70%);
  • Хороші показники дохідності;
  • Помітний приріст зароблених премій;
  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела