Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК "ПЗУ Україна"


Изображение 1
06-04-2020

6 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAAА ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА». Страховик з рейтингом uaAAА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 12 місяців 2019 року. 

1. ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за чотири квартали 2019 року зібрала 1,709 млрд. грн. валових премій, що на 12,67% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 34,89% до 1,041 млрд. грн., а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 93,42% до 5,436 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях виросла до 60,93%, частка перестрахувальників скоротилась до 0,32%. Таким чином, фізичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

Приріст обсягів валового бізнесу Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1709188

1516950

192238

12,67%

2

від страхувальників фізичних осіб

1041417

772024

269394

34,89%

3

від перестрахувальників

5436

82569

-77133

-93,42%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

60,93%

50,89%

10,04 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,32%

5,44%

-5,12 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

698667

715747

-17080

-2,39%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

40,88%

47,18%

-6,3 п.п.

-

8

Чисті премії

1010520

801203

209317

26,13%

9

Зароблені страхові премії

947016

730089

216927

29,71%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

61261

19182

42079

219,37%

11

Страхові виплати та відшкодування

685601

562564

123037

21,87%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

40,11%

37,09%

3,02 п.п.

-

13

Чистий прибуток

107261

44685

62576

140,04%

14

Рентабельність власного капіталу

18,89%

13,10%

5,79 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року скоротились на 2,39% до 698,667 млн. грн. Відповідно, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній знизився з 47,18% до 40,88%, або на 6,3 п.п.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 26,13% до 1,011 млрд. грн., а зароблені премії – на 29,71% до 947,016 млн. грн. 

3. За дванадцять місяців 2019 року ПрАТ СК «ПЗУ Україна» виплатила своїм клієнтам 685,601 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 21,87% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Враховуючи випереджаючі темпи росту страхових виплат над валовими преміями, рівень виплат виріс на 3,02 п.п. до 40,11%.

Згідно з результатами діяльності за 2019 рік Страховик продемонстрував хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за чотири квартали 2019 року становив 61,261 млн. грн., що більше ніж у три рази перевищило результат за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за 2019 рік склав 107,261 млн. грн., що у 2,4 рази більше прибутку Страховика за 2018 рік. 

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи збільшились на 27,49% до 2,79 млрд. грн.;

  • Власний капітал виріс на 66,54% до 567,96 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 20,28% до 2,222 млрд. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 0,49% до 135,322 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець четвертого кварталу 2019 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (25,56%), а 6,09% її зобов’язань покривались ліквідними активами. При цьому Агентство зазначає, що станом на 31.12.2019р. Страховик інвестував 382,245 млн. грн. в ОВДП, що позитивно впливало на його ліквідність.

Агентство нагадує, що ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group (до складу якої входить материнська компанія ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» – PZU S.A.). Сукупні активи PZU Group станом на 01.01.2020 р. становили 343,340 млрд. злотих (80,625 млрд. євро), а її чистий прибуток за 2019 рік склав 5,185 млрд. злотих.

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2020

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2789982

2188337

601645

27,49%

2

Власний капітал

567960

341037

226923

66,54%

3

Зобов'язання

2222022

1847300

374722

20,28%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

25,56%

18,46%

7,10 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

135322

135987

-665

-0,49%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

4,85%

6,21%

-1,36 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

6,09%

7,36%

-1,27 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за 12 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (40,11%);

  • Хороші показники дохідності;

  • Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела