Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «ФІНЕКС»


Изображение 1
20-03-2020

20 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992) за національною шкалою на рівні uaВВ+. Страховик з рейтингом uaВВ+ характеризується нижчим ніж достатній рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за 12 місяців 2019 року. 

1. За чотири квартали 2019 року ПрАТ «СК «ФІНЕКС» зібрала 797,487 млн. грн. валових премій, що на 54,65% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 2018 року. В той же час, надходження від перестрахувальників виросли на 21,84% до 451,351 млн. грн., а надходження від фізичних осіб були відсутніми. Враховуючи випереджальні темпи приросту валових премій над преміями від перестрахувальників, частка перестрахувальників знизилась на 15,24 п.п. до 56,60%.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ "СК "ФІНЕКС" (22321992) тис. грн., п.п., %

#

Показники

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

797486,7

515672

281814,7

54,65%

2

від страхувальників фізичних осіб

0

245,7

-245,7

-100,00%

3

від перестрахувальників

451351,4

370433

80918,4

21,84%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,00%

0,05%

-0,05 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

56,60%

71,84%

-15,24 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

1716,1

219,4

1496,7

682,18%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

0,22%

0,04%

0,18 п.п.

-

8

Чисті премії

795770,6

515452,6

280318

54,38%

9

Зароблені страхові премії

726914,4

398883,5

328030,9

82,24%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

9035

4693

4342

92,52%

11

Страхові виплати і відшкодування

383527

143715,1

239811,9

166,87%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

48,09%

27,87%

20,22 п.п.

-

13

Чистий прибуток

366

325

41

12,62%

14

Рентабельність власного капіталу

0,33%

0,30%

0,03 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року, збільшились більш у 7,82 разів до 1,716 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс з 0,04% до 0,22%, або на 0,18 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «ФІНЕКС» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії збільшились на 54,38% до 795,771 млн. грн., зароблені – на 82,24% до 726,914 млн. грн. 

3. За дванадцять місяців 2019 року ПрАТ «СК «ФІНЕКС» виплатила своїм клієнтам 383,527 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 166,87% перевищило обсяг виплат, здійсненних за той самий період 2018 року. В результаті випереджальних темпів росту страхових виплат над валовими преміями, рівень виплат збільшився на 20,22 п.п. до 48,09%.

Компанія за підсумками чотирьох кварталів 2019 року продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 9,035 млн. грн., що майже у двічі перевищило результат за 2018 рік. Чистий прибуток за аналізований період 2019 року склав 0,366 млн. грн., що на 12,62% більше прибутку за 2018 рік. 

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. балансові показники ПрАТ «СК «ФІНЕКС» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 32,97% до 368,545 млн. грн.;

  • Власний капітал показав приріст на 0,33% до 109,642 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 54,22% до 258,903 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти зазнали аномального падіння на 98,99% до 1,75 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець четвертого кварталу 2019 року Компанія володіла достатнім рівнем капіталізації (42,35%), проте лише 0,68% зобов’язань Страховика покривались ліквідними активами. Крім того, станом на 01.01.2020 р. фактичний запас платоспроможності ПрАТ «СК «ФІНЕКС» був меншим за нормативний на 34,132 млн. грн.

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ПрАТ "СК "ФІНЕКС" (22321992), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2020

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

368545

277154

91391

32,97%

2

Власний капітал

109642

109276

366

0,33%

3

Зобов’язання

258903

167878

91025

54,22%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

42,35%

65,09%

-22,74 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

1750

173914

-172164

-98,99%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

0,47%

62,75%

-62,28 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

0,68%

103,60%

-102,92 п.п.

-

 Таким чином, станом на 01.01.2020 р. ПрАТ «СК «ФІНЕКС» не виконувала норматив платоспроможності та достатності капіталу, і мала дуже низьке співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями.

 ДжерелоРейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела