Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


Изображение 1
29-07-2019

29 липня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

241 901

135 570

106 331

78,43%

Власний капітал, тис. грн.

117 950

100 913

17 037

16,88%

Валові зобов’язання, тис. грн.

123 951

34 657

89 294

257,65%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

95,16%

291,18%

-196,02 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

62 923

18 671

44 252

237,01%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

50,76%

53,87%

-3,11 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

147 071

41 152

105 919

257,38%

Чисті премії, всього, тис. грн.

132 174

27 873

104 301

374,20%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

14 897

13 279

1 618

12,18%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,13%

32,27%

-22,14 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

18 767

7 307

11 460

156,84%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

12,76%

17,76%

-5,00 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

504

-2 414

2 918

-

Рентабельність продажів, %

0,34%

-5,87%

6,21 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

117

61

56

91,80%

Рентабельність власного капіталу, %

0,10%

0,06%

0,04 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «ГАРДІАН» за період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 78,43% до 241,9 млн. грн. Власний капітал Компанії в аналізованому періоді збільшився на 16,88% до 117,95 млн. грн., а її валові зобов'язання виросли в 3,58 рази до 123,95 млн. грн. В результаті більших темпів приросту валових зобов'язань Страховика порівняно з приростом власного капіталу, його капіталізація з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. знизилась на 196,02 п.п до 95,16%. Таким чином, незважаючи на істотне зниження, значення даного показника свідчить про високий рівень покриття власним капіталом зобов'язань в СК «ГАРДІАН» .

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ГАРДІАН» станом на 30.06.2019 р. склали 62,92 млн. грн., що в 3,37 рази більше ніж станом на 30.06.2018 р. Проте трохи вищі темпи приросту валових зобов'язань Страховика в аналізованому періоді призвели до зниження ліквідності Компанії на 3,11 п.п. до 50,76%.

3. Ділова активність СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді продовжила стрімко зростати. Так, валові премії Страховика за перше півріччя 2019 року склали 147,07 млн. грн., що в 3,57 рази перевищило обсяг валових премій за аналогічний період 2018 року. При цьому, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, і валовими преміями продовжило знижуватись, зменшившись на 22,14 п.п. до 10,13%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені Компанією за шість місяців 2019 року, виросли порівняно з першим півріччям 2018 року в 2,57 рази, досягнувши 18,77 млн. грн. Рівень виплат за підсумками перших двох кварталів 2019 року склав 12,76%, що на 5 п.п. менше, ніж за підсумками першого півріччя 2018 року.

4. Діяльність Страховика в 2019 році була прибутковою. Так, фінансовий результат від операційної діяльності СК «ГАРДІАН» за перші шість місяців 2019 року склав 0,5 млн. грн. прибутку, порівняно з операційним збитком за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток Страховика за два квартали 2019 року склав 0,12 млн. грн., що майже вдвічі більше, ніж чистий прибуток за два квартали 2018 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає високий запас капіталу, значне зростання ділової активності та прибуткову діяльність Страховика.

 Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»


Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела