Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
20-03-2020

 20 березня 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 12 місяців 2019 року. 

1. За чотири квартали 2019 року Компанія зібрала 36,027 млн. грн. валових премій, що на 9,72% перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 8,92% до 22,157 млн. грн., а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях, а також в клієнтському портфелі Страховика становила 61,50%. Основним видом страхування для Компанії є страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), на яке за підсумками діяльності за 12 місяців 2019 року припадало близько 99% валових премій.

Приріст обсягів валового бізнесу ТДВ "СК "КВОРУМ", на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427) тис. грн., п.п., %

#

Показники

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

36027

32836

3191

9,72%

2

від страхувальників фізичних осіб

22157,4

20342

1815,4

8,92%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,50%

61,95%

-0,45 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

15017

14406

611

4,24%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

41,68%

43,87%

-2,19 п.п.

-

8

Чисті премії

21010

18430

2580

14,00%

9

Зароблені страхові премії

20945

18375

2570

13,99%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

6869

3401

3468

101,97%

11

Страхові виплати і відшкодування

6380

6722

-342

-5,09%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

17,71%

20,47%

-2,76 п.п.

-

13

Чистий прибуток

3783

2365

1418

59,96%

14

Рентабельність власного капіталу

11,72%

9,02%

2,70 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за чотири квартали 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року збільшились на 4,24%: з 14,406 млн. грн. до 15,017 млн. грн. В результаті випереджальних темпів приросту валових премій порівняно з платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 43,87% до 41,68%, або на 2,19 п.п.

Показники ділової активності ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії Страховика виросли на 14% до 21,01 млн. грн., а зароблені – на 13,99% до 20,945 млн. грн. 

3. За чотири квартали 2019 року Страховик виплатив своїм клієнтам 6,38 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 5,09% нижче обсягу виплат, здійснених за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився з 20,47% до 17,71%, або на 2,76 п.п.

Згідно з результатами діяльності за дванадцять місяців 2019 року, Страховик продемонстрував зростання показників прибутку. Так, фінансовий результат від операційної діяльності склав 6,869 млн. грн., що у двічі перевищило показник за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток за 2019 рік склав 3,783 млн. грн., що на 59,96% більше обсягу чистого прибутку, отриманого Страховиком за дванадцять місяців 2018 року. 

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. балансові показники ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 13,5% до 40,327 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 23,1% до 32,275 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 13,52% до 8,052 млн. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 86,89% до 12,798 млн. грн.

Таким чином, станом на кінець четвертого кварталу 2019 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (400,83%) та ліквідності (158,94%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2020

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

40327

35529

4798

13,50%

2

Власний капітал

32275

26218

6057

23,10%

3

Зобов’язання

8052

9311

-1259

-13,52%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

400,83%

281,58%

119,25 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

12798

6848

5950

86,89%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

31,74%

19,27%

12,47 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

158,94%

73,55%

85,39 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність Компанії за чотири квартали 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Високі показники прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (400,83%);

  • Надлишковий запас ліквідності (158,94%).

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела